Springboard

Ärikiirendi programmid ja B2B mentorlus

Central Baltic Startup Springboard toetab uute startupide loomist ja ülepiirilist koostööd Turus, Tallinnas ja Riias. Springboard pakub toetust teel ettevõtluseni viies läbi kolm ühist 10-nädalast ärikiirendi programmi ja lisaks pakub ka mentorlust kõige potentsiaalsematele meeskondadele. Samuti organiseerib Springboardi projekt suunatud B2B mentorlust, et toetada juba olemasolevaid varajase faasi ettevõtteid.

Ühendades ülepiirilised teadmised on lihtsam leida potentsiaalseid äriideid ning luua laialdaste teadmiste ja kogemustega konkurentsivõimelisi ühisettevõtteid. Projekti põhieesmärgiks on suurendada Kesk-Läänemere regiooni riikide võimekust luua rahvusvahelisi startupe. Springboardi eesmärgiks on luua 15 uut kiirele kasvule suunatud ühisettevõtet.

B2B startup manuaal

Projekti partnerid:

Turu Teaduspark (FI)

Turu Ülikool, Brahea keskus (FI)

Tallinna Teaduspark Tehnopol (EE)

Tallinna Tehnikaülikool (EE)

Läti Tehnoloogiapark (LV)

Riia Tehnikaülikool (LV)

Central Baltic Startup Cpringboard projekti läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond (Kesk-Läänemere Interreg Programm 2014-2020) 1 078 053,02 euroga, projekt kestis 1.11.2015 kuni 31.1.2018. Programmides osales kolmest riigist 81 meeskonda 179 liikmega. Projekt toetas 18 registreeritud ülepiirilise koostööettevõtte loomist, millest 4 olid ühisettevõtted. Projekti tulemused näitavad startupide ja äriarendusorganisatsioonide ülepiirilise koostöö suurenemist Turus, Tallinnas ja Riias.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega