Tallinn 2021+ arengukava töötuba leidis, et eesmärgiks peab olema kasvav ja jõukas linn

Tallinna uue arengukava 2021+ töötuba „Aktiivne ja hooliv tallinlane“ oli avapauguks eksperte kaasavatesse töötubade seeriasse, mille eesmärk on valdkondlike arengusuundade seadmine.

Esimeses töötoas püüdsid osalejad vastata järgmisele küsimusele: „Kuidas linn peaks toetama ettevõtlust, kultuuri, sotsiaalset sidusust, tervishoidu ja -spordielu?“

Töötoa osalejad jõudsid arusaamale, et kui planeeritakse elanikkonna vähenemist ja vaesumist, siis väga tõenäoliselt see saavutataksegi. “Tallinna lugu luues võiksime ette kujutada kasvavat ja jõukamaks muutuvat linna. Veerand miljoni elanikuga Tallinna asemel räägime miljonilinnast Tallinnast ning „lolli“ äri, bürokraatia ja seisaku asemel on meil targad ja dünaamilised inimesed ning ettevõtlus,” leidsid osalejad.

Ettevõtluse valdkonnas peeti oluliseks Tallinn-Helsingi kaksiklinna ja tarnspordiühenduste tihendamist. See tähendab ajakohasemat ühistransporti, samuti jalakäigu koridore, mis loovad tunde seotusest.

Kultuuri puhul tähtsustati kultuuripärandit linnaruumis, laste ja noorte aktiivset kaasamist, raamatukogude ja huvikeskuste võrgustiku teket ning tasuta huviharidust lastele. Toodi välja, et elavat muusikat pakkuvaid asutusi peaks rohkem toetama. Lisaks rõhutati, et majandusliku ja kultuurilise kasu maksimeerimiseks tuleks luua kultuuri kõneisiku roll, nii nagu seda on tehtud näiteks Londonis või Amsterdamis.

Sotsiaalse sidususe paranemisel seati eesmärgiks ligipääsetav, mitmekesine ja suhtlemist soodustav linnaruum. Erivajadustega inimestel peaks olema nende vajadustele vastavad eluruumid. Kõigil peaks olema võrdsed võimalused osaleda kogukonna elus.

Spordi arendamiseks pakuti välja linnaruumi strateegiline muutus, mis soodustaks liikumist ning elustaks hoovisporti. Kõik sportimisvõimalused on lastele tasuta, kuid täiskasvanutele on tasuta avalikus ruumis olevad spordirajatised. Selle jaoks on tervet linna kattev avalike spordi- ja terviselinnakute võrgustik, mida on võimalik kasutada aastaringselt.

Töötoa osalejateks olid eksperdid Tallinna Spordiliidust, Riigikantselei innovatsiooni meeskonnast, Tallinna erinevatest ametitest ja linnaosade valitsustest; organisatsioonidest „Music Estonia“, „Ülemiste City“, „Von Glehni“ Teater ja mujaltki.

Järgmine töötuba toimub viiendal detsembril samas kohas teemal „Parim argipäev“, kus räägime meile kõigile väga olulistest teemadest nagu haridus, liikuvus ja eluase.

(Allikas: tallinn.ee koduleht)

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega