Tehnopol toetab ettevõtteid tehisintellekti rakendamisel – üheksa ettevõtte vahel läks jagamisele üle veerand miljoni euro

Tehnopol toetab ettevõtteid tehisintellekti rakendamisel – üheksa ettevõtte vahel läks jagamisele üle veerand miljoni euro

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol korraldatud tehisintellekti ehk AI töötoas said oma projektide väljatöötamiseks rahastuse üheksa ettevõtet. Kokku investeeritakse antud töötoa pilootprojektidesse 269 100 eurot. Nelja toimunud töötoa jooksul on erinevate valdkondade ettevõtteid toetatud miljoni euroga. 

Kahepäevases töötoas arendas oma pilootprojekte 20 ettevõtet, kelle tööd juhtisid kogenud võtmementorid ja tehisintellekti eksperdid. Töötoa lõpus esitleti projektiplaani ja töö tulemit ekspertpaneelile, kelle poolt valitud meeskonnad said projektide elluviimiseks ka rahastuse. Ekspertpaneeli kuulusid Marily Hendrikson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Tauri Tuubel (Reconeyez), Linda Võeras (Karma VC), Veljo Konnimois (Radius Machining) ja Juhan-Peep Ernits (AIRE/TalTech). 

Töötoast said pilootprojektide elluviimiseks rahastuse: Barrus (64 000 eurot), Menken Trials (50 000 eurot), Inspirators! (36 300 eurot), Fusebox (26 800 eurot), ibiot (22 000 eurot), PÖFF (20 000 eurot), SEE Insurance Broker (20 000 eurot), ELDYCare (15 000 eurot), Nafta Films (15 000 eurot).  

Tehnopoli äriarendusjuht Martin Goroško ütles, et Tehnopol on Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks viimase kahe aasta jooksul käivitanud AI töötubade raames kümneid tehisaru rakendamise pilootprojekte. “Praktika on näidanud, et valdav enamus projektidest on kinnitanud meie hüpoteesi ning ettevõtted on saavutanud olulist käibe- ja efektiivsuse kasvu. Sellesse vooru kandideeris rekordiline arv AI rakendusprojekte ja valikusõela läbisid tehnoloogiliselt keerukad, aga äriliselt mõjukad projektid. Loodan, et ka selle vooru projektid jõuavad eduka tulemini ning on eeskujuks AI rakendamisel teistele Eesti ettevõtetele,” lausus Goroško. Tema sõnul ühtib AI arenguprogrammi elluviimine Tehnopoli eesmärgiga toetada maailma muutvat innovatsiooni ja tehnoloogiaettevõtlust.  

Barrus sai töötoast oma projekti elluviimiseks toetust 64 000 eurot. Nende eesmärgiks on luua masinõppel baseeruv soovitussüsteem, mis võtab arvesse jooksva hetke toodangu nõudlust ja palgi laoseisu koos prognoositava sissetulekuga. Barrose äriarenduse projektijuht Taavi Tenno ütles, et töötoa formaat oli nende jaoks sobiv ja korraldus väga selge. “Tulemuse üle on loomulikult hea meel. Erilist rõõmu valmistab see, et peetakse oluliseks ka n-ö vanade tööstusharude muresid ja probleemkohti, mida nemad peavad lahendama. Väga huvitav oli kuulata teiste ettevõtete mõtteid ja lahendusi,” nentis Tenno. Barrusel aitas lahendust välja töötada OIXIO Digital, kellega on juba aastaid koostööd tehtud ning Tenno sõnul on hea tõdeda, et nad on leidnud tugeva partneri, kellega nüüd ka selle pilootprojekti raames edasi liikuda.  

Menken Trials sai pilootprojektile toetust 50 000 eurot. Nemad soovivad arendada lahendust kliiniliste uuringute dokumentide haldamiseks, eesmärgiga vähendada dokumenditöötlusele kuluvat aega ning suurendada täpsust dokumentide klassifitseerimisel. Ettevõtte juht ja kaasasutaja Anna-Liisa Parts sõnas, et töötuba ületas nende ootusi. “Töötuba oli suurepäraselt läbi viidud ning esimesel päeval koostöö tegemine mentorite Tauri Kärsoni, Jüri Pruulmanni ja Helen Kokaga andis meie projektile hindamatuid teadmisi. Samuti täname oma koostööpartnerit STACC-i, kelle toetus on olnud meie edu seisukohalt määrava tähtsusega ja jääb oluliseks ka edaspidi,” sõnas Parts.  

Inspirators! sai pilootprojekti jaoks 36 300 eurot toetust. Ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Kristi Pool ütles, et AI töötuba andis neile väga hea võimaluse lisada nende tootele AI tugi sisendjooniste korrastamiseks. “CAD jooniseid luuakse Eesti tööstuses kümneid tuhandeid aastas ja meil on hea meel, et saame Tehnopoli toel oma toodet oluliselt võimekamaks teha. Inspirators! Futudraw on täna kasutuses nii Eesti kui ka Euroopa ettevõtetes ja valitud innovaatiliste tulevikutoodete ökosüsteemi Cooperants. Soovime tootega jõuda globaalselt kõigi CAD-i kasutajateni, et vähendada rutiini, muuta kasutajate tööpäevad produktiivsemaks ja inspireerivamaks. Julgustan ka teisi naiste osalusega IT-ettevōtteid ja idufirmasid osalema Tehnopoli AI programmis, sest väärtuslik mentorlus ja tunnustus pole mitte ainult kasulik ettevõttele, vaid aitab ka ühiskonnas laiemalt näidata IT valdkonna pōnevaid karjäärivalikuid ja -vōimalusi tüdrukutele ning naistele,” lausus Pool.  

Töötoas osalesid väljakutsetega: Barrus, Complok, Creatomus Solutions, Crespect, Ektaco, Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF), ELDYCare, Electric Terminal, Elnora AI, Fusebox, ibiot, Inspirators!, LiTech, Menken Trials, Nafta Films, PlanPro, SEE Insurance Broker, Smarten Logistics, Terviseabi, uku.ai. 

Lahendusi aitasid välja töötada: MindTitan, Leanest, OIXIO Digital, Solita, STACC, Acty, Processa Technologies ja Flowit. 

Tehnopoli AI arenguprogrammi terviklik kontseptsioon kombineerib AI lahendusi loovate iduettevõtete toe, kasvu ning suurettevõtetes tehisintellekti rakendamise, pilootide rahastuse ja kogemuslugude jagamise. Viimased kaks aastat on keskendunud AI-põhiste iduettevõtete kasvatamisele, sh tehisintellektipõhiste toodete ja teenuste turule toomisele, AI teadlikkuse tõstmisele erasektoris ja AI pilootprojektide käivitamisele. Kiirendiprogramm on seni turule toonud 20 uut valdkondlikku idufirmat ja sügisel lisandub veel 10. AI tarkust ja võimalusi AI rakendamiseks otsis töötubade kaudu kuni 100 ettevõtet, AI pilootprojekti on seni käivitanud 20 ettevõtet. Kokku on 2023.-2024. aastatel AI-põhiste projektide elluviimiseks jagatud otsetoetusi miljoni euro ulatuses. 

AI arenguprogramm on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks, nügides tehisaru kasutuselevõttu Eestis. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega