Tehnopoli nõukogu tervitab uusi liikmeid

Tehnopoli nõukogu tervitab uusi liikmeid

Tehnopoli nõukogus vahetub kolm liiget: majandus- ja infotehnoloogiaministri käskkirjaga kutsuti tagasi Katrin Pihor, samuti lõpevad nõukogu liikme volitused tähtaja täitumisega Lauri Luigel ja Sigrid Rajalol. Uute liikmetena liituvad nõukoguga Renno Veinthal, Henrik Kutberg ja Petri-Jaan Lahtvee.

Renno Veinthal (pildil vasakpoolne) on Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler, kes vastutab alates 2021. aastast teadus-arendustegevuse, kõrgharidus- ja kutsehariduspoliitika kujundamise eest. Ta on seoses ametiülesannetega kahe sihtasutuse nõukogu liige (sh Eesti Teadusagentuur SA, Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA).

Renno töökogemus pärineb peamiselt Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta sai esmalt mehaanikainseneri ettevalmistuse ning kus kaitses magistri- (2001) ja doktorikraadi (2005). Tehnikaülikooli arengusse on ta andnud oma panuse erinevates ametites, neist tosin aastat komposiitmaterjalide professori ja instituudi juhina. Tema uurimisteemadeks olid kulumiskindlad materjalid, pinnakatted, magnetmaterjalid ja nende valmistamise ning töötlemise tehnoloogiad. 2015-2020 töötas ta TalTechi teadusprorektorina – sellesse perioodi jäi ulatuslik ülikooli struktuurireform, õppekavade reform ja uue akadeemilise karjäärikorralduse käivitamine.

„Tehnopoli tegemistega olen varasemalt kokku puutunud peamiselt läbi Prototroni ekspertkogu. Nii akadeemilises kui teadusadministratiivses töös omandatud kogemusele toetudes loodan poliitikakujundajana olla abiks Tehnopoli strateegiliste eesmärkide kavandamisel ja valikute tegemisel,“ ütles Renno.

Henrik Kutberg (pildil keskel) töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi innovatsiooni ja tehnoloogia osakonnas startup-poliitika eksperdina. Ta on aidanud arendada iduettevõtete ökosüsteemi Eestis, koordineerides startuppidele keskenduvaid poliitikaid ja meetmeid. Muuhulgas on ta suunanud Startup Estonia tööd, et luua Eestile rohkem idusektori edulugusid ja arendada neid ümbritsevat ökosüsteemi. Koostöös SmartCapiga käivitas Henrik 100 miljoni eurose rohefondi, mis investeerib riskikapitalifondidesse ja uuenduslikesse jätkusuutlikesse ettevõtetesse.

Henrik on omandanud TalTechi ülikoolis avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistrikraadi ning 2022-2023. aastal keskendus ta ettevõtlusteemadele ja ärijuhtimise valdkonnas enda harimisele Bostoni ülikoolis, kui osales Ameerika Ühendriikide Fulbright’i stipendiumi poolt rahastatud Hubert Humphrey Fellowship programmis.

„Liitun nõukoguga ootuses, et koostöös võimeka Tehnopoli tiimiga õnnestub veelgi paremini kokku liimida erinevad avalikud ja ka eraalgatuslikud tegevused, mis toetavad Eesti iduettevõtlussektori kasvu. Näiteks on riigi poolt seatud eesmärk, et Eestis tegutseb 500 süvatehnoloogia ettevõtet aastaks 2030. Selle sihi täitmine on ambitsioonikas ning nõuab uutmoodi lähenemisi – rahvusvahelistumine uute võrgustike loomise näol, rohkemate koostöökohtade leidmine ülikoolide ja iduettevõtluse ökosüsteemi vahel ning vaja on ka oluliselt rohkem keskenduda talentidele, sh leida üles seni kasutamata ettevõtluspotentsiaal. Leian, et nii praegu kui ka lähitulevikus on Tehnopolil üha märkimisväärsem roll eelnevalt nimetatud tegevuste elluviimisel ja ka 500 süvatehnoloogia ettevõtte loomise eesmärki panustamisel,“ ütles Henrik.

Petri-Jaan Lahtvee (pildil parempoolne) on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) toidu- ja biotehnoloogia professor ning ettevõtte ÄIO kaasasutaja, kelle töö keskendub orgaaniliste jäätmete – nagu toidu- ja puidujäätmed – muundamisele väärtuslikeks lisanditeks, biomaterjalideks ja keemiatoodeteks. Petri-Jaan on õppinud TalTechis, viies samal ajal osa oma uurimistööst läbi ka Zürichi teadusülikoolis ETH Zurich ning ettevõttes DuPont (täna IFF). Järeldoktorantuuriks suundus ta Chalmers’i Tehnikaülikooli Rootsis, mille järel kutsuti ta Taru Ülikooli, et üles seada sünteetilise bioloogia labor kohalike ressursside väärindamiseks läbi biotehnoloogia.

Täna juhib Petri Bioinseneeria laborit TalTechis, kus kasutades ära bioinformaatikat, sünteetilist bioloogiat, bioprotsessi optimeerimist ning elusmaterjalide lisandtootmist, pakub ta ainulaadseid lahendusi jäätmete väärindamiseks, sillutades jätkusuutlikkumat teed tööstusele ja keskkonnale. ÄIOs kujundab ta ümber rasvade ja õlide tootmise maastikku, luues tulevikku, kus innovatsioon kohtub jätkusuutlikkusega. Petri on tegev ka TalTechi Keemia- ja biotehnoloogia instituudi nõukogus, Biorafineerimise Rakendusuuringute keskuse teadusnõukogus ning erinevate Eesti Teadusagentuuri grantide hindamisnõukogudes.

„Tehnopol on ennast tõestanud kui juhtiv tehnoloogiavaldkonna innovatsiooni keskkond Tallinnas ning minu soov on nendele tegevustele oma kogemuste ning teadmistega kaasa aidata,“ lausus Petri-Jaan.


Tehnopoli nõukogusse kuuluvad Aivar Riisalu (Mustamäe Linnaosavalitsus), Kalle Killar (Tallinna linn), Merike Saks (Rahandusministeerium), Erik Puura (TalTech), Renno Veinthal (Haridus- ja Teadusministeerium), Henrik Kutberg (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ja Petri-Jaan Lahtvee (TalTech). Nõukogu esimees on Erkki Karo (TalTech).

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega