Tootmisettevõtted said põhjaliku ülevaate, kuidas edukalt kaasata era- ja avalikku kapitali

Tootmisettevõtted said põhjaliku ülevaate, kuidas edukalt kaasata era- ja avalikku kapitali

14. veebruaril toimus koolitus avaliku- ja erakapitali kaasamisest oma ettevõtte tegevuste toetamiseks. Koolitust korraldasid AIRE Keskus ning teadus- ja ärilinnak Tehnopol.

Koolituse eesmärk oli avada AIRE peamistele klientidele ja sihtgrupile ehk tootmisettevõtetele võimalusi, millistel tingimustel ja mis juhtudel võiks ettevõte kaaluda ka eraturult kapitali kaasamist ja millistel tingimustel pakub toetusi avalik sektor. Üldjuhul on Eesti tootmisettevõtted väga avatud ja kursis avaliku sektori toetustega (EAS jt asutused), kuid vähem teatakse eraturu võimaluste kohta. Koolituse avasid AIRE Keskuse avalike rahastusmeetmete teenuse juht Reet Pärgmäe TalTechist ja Tehnopoli äriarenduse juht Martin Goroško.

Koolituse esimeses osas keskenduti peamiselt eraturu võimalustele. Sissejuhatuse tegi Heidi Kakko, kes avas pikemalt ettevõtte innovatsioonivõimekuse ja innovatsiooni rakenduste tagamaid ettevõtte siseselt ning tutvustas, millistel juhtudel ja tingimustel erasektori rahastajad innovatsiooni märkavad ja toetavad. Lisaks tõi ta näiteid erinevatest erasektori rahastuse võimalustest läbi investori pilgu. Teise esitlusena avas erasektori rahastuse tagamaid Aare Tammemäe Redgate Capitalist, kes tõi välja börsilt raha kaasamise võimalusi ja analüüsis Eesti ning selle lähiturgude huvitavaid näiteid, kus suured arendused või innovatsiooniprojektid on kapitali kaasanud.

Kolm olulist mõtet erakapitali kaasamise teemal:

  1. Erakapital on võimalus finantseerida oma toote viimist rahvusvahelistele turgudele. Investorite huvi on järjest enam tõusmas füüsilisi tooteid arendavate ettevõtete vastu senise online-toodete ja -teenuste taustal. Tootmisettevõtted, kellel on oma toode või kes plaanib omatooteni jõuda, peaks ühe võimaliku rahastusallikana kindlasti kaaluma erainvestoreid, äriingleid või riskikapitalifonde. Sellistel juhtudel on kasvu ja kapitali risk, mis kaasnevad ettevõtjale teiste rahastusallikate kaasamisel, liiga suur, kuid sobib suurepäraselt kokku riskiinvestori profiiliga. 
  2. Era- ja avaliku kapitali suurepärane koostoimimine. Juhul, kui ettevõte on kaasamas toetuseid tootearenduseks, turgudel laienemiseks või digitaliseerimiseks, siis kaasneb sellega alati omakapitali kohustus, ehk ettevõte peab tagama arendusprojektile omafinantseeringu. Olenevalt riskitasemest, on toetuste ja omafinantseeringu loomise kaasamise olukorras kohati mõistlik vaadata erainvestorite poole. See on heaks väärtuspakkumiseks riskikapitalistile ning minimeerib ettevõtja riske. 
  3. Avalikud rahastusmeetmed toetavad digitaliseerimist ja tehisintellekti. Riiklikud ja üle-euroopalised toetusmeetmed toetavad nüüd ja lähitulevikus tööstuse digitaliseerituse taseme kasvu. Kui on plaanis digilahendusi jõulisemalt katsetada ja teha esimesi proove AI tehnoloogiatega, siis tuleks kindlasti alustada toetusmehhanismidest ning vaadata, kas mõni võimalus sobib kokku just konkreetse ettevõtte arendusplaanidega. Grantrahastus on riskivabam, see annab võimaluse lisaks kaasata erakapitali ning paremad võimalused laenu saamiseks.

Päeva teine pool tõi fookusesse avaliku sektori kapitali pakkumised. Oma kogemuslugu jagas Raiku Packaging, kes on seni ülimalt edukalt kaasanud kapitali nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Seejuures avaliku sektori rahakaasamise juhtumid varieeruvad pisematest summadest kuni EIC poolt kinnitatud 8 miljoni euro suuruse grandini. Ettevõttel on väga head kogemused ja oskused avalikku ja erakapitali omavahel põimida ja ettevõtte riske seeläbi maandada.

AIRE programmijuht Kirke Maar rääkis täpsemalt AIRE olemusest, teenustest ja võimalustest, põimides seejuures kogu AIRE teenuste portfelli sisu oskuslikult kapitali kaasamise teemadega. AIRE tutvustust toetas ka Katre Eljase esitlus AIRE demoprojektide voorust ja ootustest ning viitas, et läbi aasta on projektide tase oluliselt tõusnud ja on järjest huvitavamad juhtumid, mida ülikool koostöös tootmisettevõtetega lahendab.

Kristiina Niilits EASist tutvustas digitaliseerimise teekaardi ja rohepöörde meedet ning avas meetme tulevik nägemust. Arbo Reino avas EASi poolt rakendusuuringute meetme sisu ja ootuseid, kuivõrd uus voor avati äsja ja tulenevalt eelmise vooru edukatest tulemustest, oodatakse ka sel korral põnevaid ja uuenduslikke projekte. Anari Lilleoja rääkis erinevate rohemeetmete taustast ning kogu Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja EASI rahastuse fookusest tuleviku tehnoloogiate ja ootuste vaatest avas Siim Akermann.

Päeva lõpetas Anu Puusaag Tehnopolist, kes avas Tehnopoli AI programmi tagamaid ja kutsus tootmisettevõtteid üles osalema veel kevadistel pilootprojektide rahastamise voorudes.

Kokkuvõttes pakkus koolitus „Kuidas edukalt kaasata era- ja avalikku kapitali“ tootmisettevõtetele ülevaadet nii era- kui avalike rahastusallikate spetsiifilistest nõuetest ja ootustest tööstusettevõttele ning tõi näiteid sellest, kuidas olla selles valdkonnas edukas. Tööstusettevõtted ilmselt teavad, et erinevaid võimalusi rahastuse saamiseks on väga palju, küll aga on paljude meetmete hulgast just enda hetkevajadustele parima lahenduse leidmine keeruline ja seda mure püüdis koolitus ka lahendada, tuues välja erinevaid meetmeid ja näiteid. Probleemide lahendamine õiges järjekorras, tuginedes teenusejuhtide abile, soovitustele ja laiale kontaktvõrgustikule, võib igast AIRE kliendist teha järgmise eduloo.

Koolituse salvestuse leiad peagi AIRE kodulehelt!

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega