Häkatonil korrastati erinevate organisatsioonide veebilehti

Koduleht on justkui uks ettevõtte juurde, aga sageli ei ole seda mugav kasutada ja tulija läheb ära. 16. märtsil korraldas Veebimajutus.ee koos Teaduspargiga Tehnopol „Veebid korda“ häkatoni, mis tõi kokku Eesti ühed ägedamad disaini ja IT firmad, et aidata üheksal organisatsioonil oma veebilehti korrastada.

Veebimajutuse partnerihalduri Tõnis Bramanise sõnul oskab hea agentuur küsida kliendilt just õigeid küsimusi ja pakkuda seeläbi lahendusi, mis aitavad kõige paremini kaasa ettevõtte eesmärkida saavutamisele. Sageli mõeldakse veebile vaid disaini kontekstis, kuid tegelikkuses on üks hea veeb siiski eeskätt kasutajasõbralik ja siis alles nägus. Tänane üritus näitas hästi, et tugev veebiagentuur sellest mööda vaadata ei lase ning ka ettevõtjad mõistavad seda."

Bramanise sõnul sai "Veebid korda" alguse soovist aidata klientide veebilehti kaasajastada ning seeläbi tõsta nende omanike jaoks veebilehe kasutegurit. „Lisaks soovib "Veebid korda," nagu ka Veebimajutuse blogi, tõsta ettevõtjate teadlikkust veebilehtede kasutusmugavusest, turundusest ja e-kaubandusest.

Teaduspargi Tehnopol äriarenduse osakonna juhi Anu Puusaagi sõnul võib tunduda, et kuna Eesti on mitmete e-teenustega Euroopas liidripositsioonil, siis lihtsamate it-lahendustega on kõikidel ammugi kõik hästi. „Sageli see nii siiski ei ole ning näeme üsna sageli veebilehti, mis kasutajat ei kõneta, on ebamugavad või lausa „katki.“ Et olukorda parandada otsustasime koos Veebimajutusega käed külge lahenduse kasuks,“ lisas Puusaag. 

Velvet, Trinidad Wiseman, WebSystems, Voolar Agency, Thorgate, Sahradyan ja BitFiner koondasid oma jõud, et aidata Põhja-Eesti Regionaalhaiglal, Ida-Tallinna Keskhaiglal, Cityntelil ja veel 6 organisatsioonil oma kodulehti kasutajasõbralikumaks muuta. 

 

Prototroni kevadvooru esitati 230 ideed teleportatsioonist krüptorahadeni

Eelmisel nädalal lõppes Eesti suurima tehnoloogiliste äriideede rahastu Prototroni taotluste vastuvõtt kevadvooru, kokku esitati 230 ideed Eestist, naaberriikidest ja ka kaugemalt. Valdkondadena tõusid seekord enim esile transport ja meditsiin ning lahendused, mis aitavad inimest igapäevases elus.

Selles voorus oli mitmeid tugevad teadspõhised ideed. Projektid, mis põhinevad uurimustel ja doktoritöödel, mis näitab, et Eesti teadlaskond on jõudsalt astumas samme, et oma teadustööd reaalselt turule viia. See teeb ainult rõõmu ja näitab, et Prototroni uuenduskuur TTÜ inteelektuaalomandil baseeruvate ideede finantseerimise osas, oli vajalik.
Palju oli sel korral autodega, eelkõige mootoritega ja erinevate vidinate ideid. Moderniseeritud energiaallikad, lastele ja lapseootel emadele mõeldud lahendused, droonide edasiarendused, erinevad rakendusliidesed ja plokiahelat kasutavat ideed, idsegi inimeste teleportatsioon – need on ainult mõned ideede teemad.

Swedbanki, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli koostöös loodud Prototron tähistab tänavu kuuendat tegutsemisaastat kogutoetusega 130 000 eurot. Rahalise toetuse kõrval on lisaväärtuseks Prototroni mentorite kogemuste ning kontaktvõrgustiku jagamine edukamate taotlejatega. Näiteks kaasneb rahastusega kuuekuuline start-up inkubatsioon Tallinna Teaduspargis Tehnopol ja tasuta õigusabi Hedman Partnersilt.
Seni on Prototronist läbi käinud enam kui 2900 idee, mille hulgast on oma tehnoloogiale prototüübi ehitamiseks rahalist tuge saanud 58 meeskonda kogusummas 670 000 eurot. Prototroni toetusel on edukalt turule toonud 24 uut toodet.

(allikas: www.prototron.ee

Patsientide parem tervis algab nende endi aktiivsusest

Teaduspargis Tehnopol toimunud seminaril „Kuidas kaasata ja võimestada patsienti?“ leidsid ettekandjad ja paneeldiskussioonides osalejad, et parima tulemuse nimel on vaja võimestada nii patsienti kui ka tervishoiutöötajat. Selleks sobivad kasutajasõbralikud infotehnoloogilised vahendid, ladus omavaheline suhtlus ja parem tervisealane kirjaoskus.

Esimene esineja dr Rami Cohen ettevõttest Telesofia näitas, kuidas on võimalik kaasaegse videotehnoloogia abil muuta raviprotsess patsiendi jaoks personaalseks ja tema teadmisi haigusseisundi osas parandavaks. „Video näitlikustab, kaasab patsienti ja on kergesti mõistetav,“ märkis Cohen. Oma praktilises näites tõi ta välja video, kus patsienti raviv õde osundab täpselt, kuidas, kuhu ja millises koguses insuliini süstida. Videote kokkupanekuks, meeldetuletuste jagamiseks ja patsiendilt tagasiside kogumiseks on nad loonud eraldi infotehnoloogilise platvormi, mida on tervishoiuteenuse osutajal kerge kasutada.

Inglismaa riikliku tervishoiuameti (National Health Service – NHS) ekspert Jim Philips kinnitas, et innovatiivsed lahendused patsientide, nende perekonna ja kogukonna jaoks laiemalt aitavad kokku hoida miljoneid. Phillipsi sõnul defineerib NHS endaga toimetuleku (ingl k self-management) kui mõiste, mis hõlmab kõiki tegevusi, et inimesed oma tervisemured ära tunneks, raviks ja nendega hakkama saaks. Tegevusi võivad nad teha iseseisvalt või ka koostöös tervishoiusüsteemiga. Philips lisas, et kaasuvad haigused on saamas normiks. Arvatakse, et kolme ja enama haigusega patsientide arv kasvab Inglismaal 2018. aastaks 1,9 miljonilt 2,9 miljonile. Hinnanguliselt on NHSil võimalik kokku hoida vähemalt 4,4 miljardit £ aastas, kui võetakse kasutusele innovatiivsed lahendused patsientide, nende perekonna ja kogukonna jaoks laiemalt.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo hinnangul muutub patsient üha enam nõudlikuks kliendiks, kes mitte ainult ei soovi ravi, vaid tahab elada kaua tervelt ja õnnelikult. Tema ootus on, et tervishoiusüsteem toimiks sama tõhusalt nagu ükskõik, milline muu teenus erasektoris. See kõik esitab tervishoiuteenuse osutajale suure väljakutse nii andmete kogumise, töötlemise kui ka patsiendi juhendamise osas. „Tervishoiusüsteem ise peab olema üles ehitatud patsiendikeskselt,“ märkis Aaviksoo. Lisaks tervisealase kirjaoskuse parandamisele peab võitlema müütide ja väärarusaamadega, mis dr „Google“ abiga internetiavarustes levivad.

Esineja Dee O`Sullivan töötab ettevõttes, mis kogub kokku kõik need mobiilirakendused, mis on saanud heakskiidu nii patsientidelt kui ka arstide erialaliitudelt. „Tänases heitlikus maailmas vajavad eelkõige patsiendid kindlustunnet, et teenuseosutaja oleks valideeritud, talle saaks oma andmeid usaldada ja olla kindel, et nad tegelevad pidevalt nii tootearendusega kui ka erinevate platvormide ühildamisega. Tänasel hetkel on turul saadaval mustmiljon erinevat tervishoiualast mobiilirakendust, meie aitame nende seast usaldusväärsed välja valida,“ lisas O`Sullivan. Kvaliteedikontrolli läbinud rakendused on leitavad internetilehel www.myhealthapps.net.

O'Sullivan tõi välja patsiendiühenduste uuringu, millest selgus, et vaid kolmandik patsiente usaldas ravimifirmade rakendusi. Enim usaldati neid rakendusi, mis olid patsientide ühendustelt, teiseks arstide välja töötatud. Patsiendi jaoks on terviserakenduste puhul olulised kvaliteet, täpsus, relevantsus ja usaldusväärsus, samuti pööratakse tähelepanu andmekaitsele ning privaatsusele. Oluline on ka jätkusuutlikkus – kes peaks rakenduste arendamiste eest maksma?

Sullivani sõnul valitseb praegu trend, et patsiendid maksavad rakenduste eest ise, kuid mida komplekssemaks need muutuvad, siis on rakendusi võimalik nö välja kirjutada ning need hüvitatakse. Rakendused pole enam tooted, vaid teenused, mida tuleb kasutama õpetada ja juhendada.

Elin Haf Davies arendabki välja ühte sellist rakendust, mis aitab patsienti ja arsti, tuletades meelde ravimite võtmise intervalli, kogudes terviseandmeid, pidades arstivisiitidest kalendrit ja jagades elustiili parandamisega seotud soovitusi. Peale selle saab rakendust siduda teiste väliste seadmetega nagu pulsikellad ja sammulugejad ning mis peamine – see annab raviarstile lihtsa ja selge ülevaate patsiendi tervise edenemisest.

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) tegevjuht Anneli Habichti sõnul on üldpilt patsientide kaasatuse osas raviprotsessi ja -otsustesse läinud palju paremaks, kui võrrelda näiteks 10 aasta taguse ajaga. „Ühiskond on arenenud, patsiendid teadvustavad rohkem oma rolli ja vastutust raviprotsessis ja -otsustes, kuid kaasatus on väga ebaühtlane,“ leiab ta, lisades et nooremad, haritumad, riigikeelt paremini oskavad ja keskustes elavad inimesed on patsientidena paremini jõustatud. „Kaasajal on inimeste tervisealane kirjaoskus tihedalt seotud digikirjaoskusega – inimesed, kes teavad internetist infot leida ja seda kriitiliselt analüüsida, oskavad seda ka tervisega seotud info osas,“ tõdes Habicht.

„Suurem osa patsientidest vajab tervisealase info nö „tõlkimist“ neile arusaadavasse keelde – et oleks kasutatud vähem meditsiinitermineid, arusaadavamalt selgitatud valikuvõimalusi ning suuline info oleks dubleeritud lihtsalt arusaadavasse kirjakeelde,“ rääkis Habicht patsientide kaasamisest.

Paneeldiskussioonis osalenud arst- resident Julius Juurmaa arvates algab patsiendi võimestamine hoopis arsti võimestamisest. Eesti arstid spetsialiseeruvad varakult ja on oma erialal tugevad, aga puudu jääb kõigile ühisest üldarstlikust baasist – ehkki praktika mahtu õppekava uuendamise käigus suurendati, on ülejäänud kliiniline õpe siiski rõhutatult teoreetiline ja erialakeskne.

„Eesti arst, vähemasti haiglas töötav arst, on väike ülekoormatud detail suures mehhanismis. Sellises olukorras on intuitiivne vastutada oma töölõigu, mitte patsiendi eest. Nii ei tulegi patsiendikesksusest suurt midagi välja,“ märkis Juurmaa.

Ta ütles, et oluline areng on toimunud teemaga lähedalt seotud suhtlemise õpetamisel: „Uuendatud õpiväljunditesse kirjutasime patsiendiga suhtlemise üheselt sisse ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi initsiatiivil on nende väljundite taha välja töötatud ka tõenduspõhine sisu“.

Juurmaa rõhutas ka aspekti, et tehnoloogia eesmärk on spetsialisti aja vabastamine inimlikuks suhtluseks.

Patsiendid tahavad olla kaasatud ja võtavad vastutuse

Diskussioonipaneelis kinnitas Inglismaa riikliku tervishoiuameti ekspert Jim Phillips, et patsiendid hakkavad tervishoius järjest rohkem valikuid tegema, kuid liigume edasi väikeste sammude haaval. Inimesed lihtsalt ei oska uusi teenuseid tahta ja nende kohta küsida. Teadlikud, nõudlikud ja kõrge tervisealase kirjaoskusega patsiendid tahavad olla raviprotsessi kaasatud, kuid võtavad seeläbi enesele suurema vastutuse oma tervise eest ja tulevad paremini toime oma haigustega. See omakorda aitab tervishoiukulusid suurendada just seal, kus see on hädavajalik.

Patsientide võimestamine tähendab ka seda, kuidas patsiendid aru saaks, et tegu on nende tervise ja nende valikutega. Phillips rõhutas siinjuures vajadust informeeritud valikute tegemiseks: „Peame liikuma selles suunas, et inimestel on valikud ja samas ka võimalused informeeritud valiku tegemiseks. Peame üle saama sellest, et riik tahab kõike kontrollida, näiteks on magustatud joogid maksustatud. Kas inimesel on siinvõimalik ise valikuid teha?“

Seminar „How to engage and empower patients?“ toimus 13. märtsil Tallinna Teaduspargis Tehnopol.

(Allikas: med24.ee; Autor: Eli Lilles) 

Level11 seminar: AI startupide ja suurettevõtete käsutuses

Level11 kutsub Eesti suurettevõtteid ja startupe osalema tehisintellekti, suurandmete ja masinõppe rakendusseminarile! Üritus toimub neljapäeval, 5. aprillil kell 14:00-17:00 Mustamäel Tehnopol Startup Inkubaatoris (Mäealuse 2/1, II korrus). Registreeru siin: www.level11.ee/uritused

Millised on uusimad tehisintellekti kasutamisvõimalused erinevates ettevõtlusvaldkondades? Mis arengud on toimumas masinõppe suutlikkuse paranemisel? Kuidas teevad tehisintellekti ja suurandmete kasutamisel koostööd välismaa  startupid ning suurettevõtted? Kuidas AI valdkonnast enda ettevõttele kasu lõigata?

Neile ja mitmetele teistele tehisintellekti, suurandmete ja masinõppega seotud küsimustele vastavad ning oma näiteid ja lugusid räägivad SAP digilahenduste konsultant Roosi Mägi ning AI-startupi AlphaBlues kaasasutaja Indrek Vainu.

Lisaks pakume taaskord võimalust startupide ja suurettevõtete 1:1 matchmakinguks: registreeru üritusele ning anna meile kohtumise huvist teada info@level11.ee

Täpsem info ja registreerumine siin.

Üritus on inglise keeles. 

Eesti startup ökosüsteem vajab sinu abi! 

Startup Estonia viib läbi projekti Eesti startup ökosüsteemi unikaalse väärtuspakkumise leidmiseks. Selle tarbeks on läbi viidud arvukaid intervjuusid nii individuaalselt kui fookusgruppides. Projekti teise osana on koostatud küsimustik, mis on suunatud kõigile, kes on Eesti startup ökosüsteemiga kuidagi seotud ning selle täitmine võtab aega 5-15 minutit. 

Anna oma panus ja täida küsimustik siin: http://bit.ly/StartupEstoniaSurvey 

NB! Küsimustik on avatud 24. märtsini!

Konkurss Ü.Pärnitsa nimelisele stipendiumile: „Kuidas teha Ülemiste City linnak targemaks?“

Teaduspargi Tehnopol koostööpartner Ülemiste City kutsub üles osalema ettevõtlusharidust toetavas Ülo Pärnitsa stipendiumifondis, mis paneb välja 10 000€ Eesti koolide tudengitele ja start-up´idele ja tudengitele, kes esitavad innovaatilised lahendused teemale „Kuidas teha Ülemiste City linnak targemaks?“. Ülo Pärnits oli AS Mainori pikaaegne eestvedaja ja Ülemiste City looja.

Konkureerida saab nii üksi, kui tiimides ja kaasata võib juhendajaid ja mentoreid. Osalema on oodatud kõik, keda targa linnaku arendus kõnetab. Ideede esitamine toimub kahes osas. Esialgset taotlust ja plaanitava töö kava oodatakse 10. aprilliks konkurssi korraldaja kontaktisiku Katrin Sulg emailile: katrin.sulg@mainor.ee. Järgmisesse vooru valitutelt oodatakse konkursitööde kirjutamist 31. oktoobriks. 
Stipendiumikonkurssi teemasid on kaks ja 1. detsembril kuulutatakse välja mõlemas teemas esitatud kolm parimat kava.

Ülemiste City linnakus kogutavatest andmetest lähtuvad uued ärivõimalused ja ärimudelid 

Tänapäeval kogub aina rohkem populaarsust nn. „asjade internet“ (IoT). Ülemiste City ootab ideid sensorvõrkude või muude targa linna lahenduste kasutamiseks, et tekitada selle abil kogutud väärtuslike andmete pealt uusi ärivõimalusi/ärimudeleid targas linnas rakendamiseks.

Töö eesmärk: Pakkuda välja (kasutades ideid, tulevikuvisoone, aga ka konkreetseid seni erinevates linnakutes/eri tegevusvaldkondades kasutatavaid näiteid):

Jagamismajanduse mõju Ülemiste City linnaku arengule lähiaastatel

Prognooside kohaselt on 10 aasta pärast traditsioonilise majanduse ja jagamismajanduse turuosa ja maht võrdne. Samuti on inimesed vähem huvitatud pikaajalisest rendisuhtest, asjade isiklikust omamisest. Soovitakse paindlikke lahendusi elu- ja tööruumide osas ning sellega kaasnevaid uusi teenuseid.

Töö eesmärk: Pakkuda välja (kasutades ideid, tulevikuvisoone, aga ka konkreetseid seni erinevates linnakutes/eri tegevusvaldkondades kasutatavaid näiteid) jagamismajanduses:

Tööde hindamise kriteeriumid:

Konkursi läbiviija Mainor AS pakub omalt poolt 1h kohtumist valitud teema ootuste lahti rääkimiseks.

Lisainfo: 
Katrin Sulg
Teenuste sisujuht, Mainor AS
katrin.sulg@mainor.ee

 

3. mail kirjutasid Tallinna Tehnikaülikool, Ülemiste City, Teaduspark Tehnopol ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor virtuaalreaalsuses alla koostöölepingu, millega neli organisatsiooni ühendavad jõud, et tõsta Eesti rahvusvahelist tuntust tehnoloogiariigina, tuua riiki suuri rahvusvahelisi ettevõtteid ning kasvatada teadus- ja arendustegevuse alast koostööd Eesti kõrgkoolide ja ettevõtete vahel.

Saksa-Balti Kaubanduskoda (AHK) kutsub eksklusiivsele ärireisile „Mobiilsus Saksamaal“

Saksa-Balti Kaubanduskoda (AHK) kutsub Teid osalema 19. aprillist 20. aprillini 2018 meie eksklusiivsel ärireisil „Mobiilsus Saksamaal“. Ärireisi käigus külastame Saksamaa mobiilsusklastrit Sachsenis, tutvume lähemalt mobiilsuse arengusuundadega ning külastame mitmeid ülemaailmselt tuntud innovaatilisi Saksa ettevõtteid nagu Porsche, Volkswagen ja DHL, kes spetsiaalselt meie grupi jaoks oma uksed avavad. Lisaks on kavas külastada imeilusat Dresdeni vanalinna ja maitsta Saksimaa roogasid.  Reis annab võimaluse koguda inspiratsiooni ettevõtetelt, kes spetsiaalselt meie grupi jaoks oma uksed avavad, ning astuda vestlusesse erinevate ekspertidega.

Programmi ülevaade:

alates 2002. aastast on Porsche tootmisasukohaks ka Sachsen, kus pidevalt on laiendatud tehast ja tootevalikut. Hetkel toodetakse Leipzigis Porsche Cayenne’i, Panamera ja Macan’i mudeleid. Tehase erip ära on oma võidusõidurada, mis võimaldab testida uusimaid Porsche mudeleid, sealhulgas ka sportlikke mudeleid teistest tootmiskohtadest.

Dresdeni tehnikaülikoolis asuvas Kergehituse ja polümeertehnoloogia instituudis on 240 töötajat, kes tegelevad modernse kergehituse uurimise, õpetamise ja arendamisega. Kergehitus on eriti oluline mobiilsuse valdkonna jaoks ning instituut arendab ka oma ideid tuleviku mobiilsuse kujundamiseks.

Sündmusterohke esimene päev lõpeb õhtusöögiga ja öise jalutuskäiguga läbi Dresdeni kauni barokse vanalinna.

Kahepäevase ärireisi osavõtt (hotell, toitlustus ja transport) on 1500 eurot (lisandub käibemaks).

Hinnas sisaldub: lennud Berliini ja tagasi; transfeer Sachsenisse; ööbimine ühekohalises numbritoas koos hommikus öögiga; lõunasöögid; ettevõtete ja uurimisasutuse külastused; transport v äikebussis; õhtusöök restoranis.

Kohapeal on saatjaks Saksa-Balti Kaubanduskoja projektijuht.

Keel: inglise.
Registreerimine: kuni 23. märtsini 2018

Täpsem info ja registreerimine aadressil: https://www.ahk-balt.org/ee/ueritused/event-details-ee/aerireis-saksimaale-teemal-mobiilsus-1/

Puuetega inimeste koja juht: patsientide kaasamine on paranenud

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) tegevjuht Anneli Habicht räägib 13. märtsil Teaduspargis Tehnopol toimuval seminaril „How to engage and empower patients?“ patsientide kaasamisest ja võimestamisest. Tema sõnul on aastatega olukord paranenud ja patsiendid on oma ravi puudutavatesse otsustesse üha enam kaasatud. Samas tõdeb ta, et kaasatus on ebaühtlane.

Habichti sõnul on üldpilt patsientide kaasatuse osas raviprotsessi ja -otsustesse läinud palju paremaks, kui võrrelda näiteks 10 aasta taguse ajaga. „Ühiskond on arenenud, patsiendid teadvustavad rohkem oma rolli ja vastutust raviprotsessis ja -otsustes, kuid kaasatus on väga ebaühtlane,“ leiab ta, lisades, et nooremad, haritumad, riigikeelt paremini oskavad ja keskustes elavad inimesed on patsientidena paremini jõustatud.

„Kaasajal on inimeste tervisealane kirjaoskus tihedalt seotud digikirjaoskusega – inimesed, kes oskavad internetist infot leida ja seda kriitiliselt analüüsida, oskavad seda ka tervisega seotud info osas,“ tõdeb Habicht.

„Suurem osa patsientidest vajab aga tervisealase info nö tõlkimist neile arusaadavasse keelde – et oleks kasutatud vähem meditsiinitermineid, arusaadavamalt selgitatud valikuvõimalusi ning suuline info oleks dubleeritud lihtsalt arusaadavasse kirjakeelde,“ räägib Habicht patsientide kaasamisest.

Senised kogemused kaasamisest

Habicht nendib EPIK kogemusele toetudes, et häid näiteid kaasamisest polegi nii lihtne leida. „Raviprotsess on väga isiklik ja inimesed ei kipu oma kogemusi avalikult esile tooma – see tähendaks ka oma haigusest ja isikust rääkimist. Küll oleme leidnud patsiendiorganisatsioonide ja tervishoiuteenuste osutajate koostöö tulemusena tekkinud näiteid patsientide suuremast vastutuse võtmisest oma tervise eest. Üks mõjusamaid selliselt tegutsenud organisatsioone on kindlasti Eesti Vähiliit, kes viib koostöös haigekassaga läbi rinna- ja emakakaelavähi ennetuse ja varase avastamise kampaaniaid. Koostöös TÜ Kliinikumiga on vähiliit tööle pannud naha- ja eesnäärmevähi varase avastamise mobiilsed diagnoosikabinetid,“ toob Habicht välja.

Samas toob Habicht näiteks Eesti Neeruhaigete Seltsi, mis on esile toonud, et kroonilise neeruhaiguse asendusravi puhul, mis hõlmab hemodialüüsi, peritoneaaldialüüsi ja transplantatsiooni, on patsiendil oma ravis vägagi suur roll: „Näiteks  dialüüsi puhul on koostöö patsiendi ja meditsiinipersonali vahel väga tihe. Hemodialüüsi puhul on esmane kokku leppida raviskeem ja kuna ravi tehakse 3-5 korda nädalas, sõltub see otseselt patsiendi ajagraafikust. Mõlema dialüüsi puhul tuleb arvestada oluliste muudatustega elustiilis, näiteks spetsiaalne dieet või vedeliku piirangud.“

Kui patsientide teadlikkus oma ravist ja haigusest pole piisav, siis ei ole ka ravi efektiivne, kinnitab Habicht.

„Peritoneaaldialüüsi puhul teevad patsiendid dialüüsi igapäevaselt kodus ise – seega vastutavad ise oma ravi eest täielikult. See omakorda tähendab eelnevalt patsiendi head koolitust. Predialüüsis olevate patsientide puhul on kõige olulisem ennetustöö, sest patsient peab muutma oma elustiili selleks, et võimalikult palju predialüüsi perioodi pikendada. Kui patsiendid jõuavad õigeaegselt nefroloogi jälgimisele, saavutatakse nii päris häid tulemusi,“ lisab ta.

Habicht näeb patsientide kaasamise vajadust eelkõige krooniliste haiguste puhul, mille teke ja kulg on tugevalt seotud elustiiliga. „Sisukamat kaasamist vajavad eriti need patsiendid, kel mitu erinevat diagnoosi. Arstidel on patsientide jaoks alati liiga vähe aega, kuid väga palju kasu on mitme kroonilise haigusega patsiendil sellest, kui teda ravivad eriarstid teevad koostööd nii omavahel kui patsiendi  perearstiga ning üks neist võtab juhtiva rolli - siis on patsiendil kergem raviprotsessi mõista ja selles osaleda,“ sõnab Habicht. „Eraldi rühma moodustavad  harvaesinevate haigustega patsiendid. Nemad tajuvad vahel, et on küll meditsiiniteadusele huvitav uurimisobjekt, kuid raviprotsessis kõrvale jäetud,“ lisab ta.

 

Aitame „Veebid korda“ häkatonil Eesti organisatsioonide kodulehed korda teha

Koduleht on justkui uks ettevõtte juurde, aga sageli ei ole seda mugav kasutada ja tulija läheb ära. Juba sellel reedel korraldab Veebimajutus.ee koos Teaduspargiga Tehnopol „Veebid korda“ häkatoni, mis toob kokku Eesti ägedamad disaini ja IT firmad, et aidata üheksal organisatsioonil oma veebe korrastada.

Veebimajutuse partnerihalduri Tõnis Bramanise sõnul sai "Veebid korda" alguse soovist aidata klientide veebilehti kaasajastada ning seeläbi tõsta nende omanike jaoks veebilehe kasutegurit. „Lisaks soovib "Veebid korda," nagu ka Veebimajutuse blogi, tõsta ettevõtjate teadlikkust veebilehtede kasutusmugavusest, turundusest ja e-kaubandusest. Siin tuleb väga olulise rollina sisse meie partnerprogramm, mis kaasab eelnevasse ekspert-teadmised ning ka oskused kõik vajalik ellu viia. Häkaton võimaldab meie partnerite abil mõned mured ühe päevakuga lahendada ning loodetavasti saavad tiimid ka pärast üritust koostööd jätkata,“ selgitas Bramanis.

Teaduspargi Tehnopol äriarenduse osakonna juhi Anu Puusaagi sõnul võib tunduda, et kuna Eesti on mitmete e-teenustega Euroopas liidripositsioonil, siis lihtsamate it-lahendustega on kõikidel ammugi kõik hästi. „Sageli see nii siiski ei ole ning näeme üsna sageli veebilehti, mis kasutajat ei kõneta, on ebamugavad või lausa „katki.“ Et olukorda parandada otsustasime koos Veebimajutusega käed külge lahenduse kasuks,“ lisas Puusaag.  

16. märtsil koondavad Velvet, Trinidad Wiseman, WebSystems, Voolar Agency, Thorgate, Sahradyan, Eurocsim, ja BitFiner oma jõud, et aidata Põhja-Eesti Regionaalhaiglal, Ida-Tallinna Keskhaiglal, Cityntelil ja veel 6 organisatsioonil oma kodulehti kasutajasõbralikumaks muuta.

Patsiendid soovivad personaalset ning koordineeritud ravi

Inglismaa riikliku tervishoiuameti ekspert Jim Phillips kinnitab, et innovatiivsed lahendused patsientide, nende perekonna ja kogukonna jaoks laiemalt aitavad kokku hoida miljoneid.

Jim Phillipsi sõnul keskendub tema ettekanne seminaril „How to engage and empower patients?“ sekkumistele ja lähenemisviisidele, mis võimaldavad patsientidel ise hakkama saada ning parandavad tervisealast kirjaoskust. „Märksõnad saavad olema endaga toimetulek, tervisealane kirjaoskus, patsiendi aktiveerimine, personaliseeritud ravi ja abistamise planeerimine,“ valgustab ta enne seminari.

Oma ettekandes tutvustab Phillips endaga toimetuleku õppimist uute NHS mudelite kaudu. „Tulemused näitavad, et uute mudelite kasutuselevõtuga on vähem erakorralisi sekkumisi ning ooteaeg on lühenenud, patsientide elukvaliteet on paranenud ning diabeedi ja teiste krooniliste haiguste puhul on tulemused paranenud ja ravi kontrolli all,“ ütleb ta.

Phillipsi sõnul defineerib NHS endaga toimetuleku (ingl k self-management) kui mõiste, mis hõlmab kõiki tegevusi, et inimesed oma tervisemured ära tunneks, raviks ja nendega hakkama saaks. Tegevusi võivad nad teha iseseisvalt või ka koostöös tervishoiusüsteemiga.

„Viimase 20 aasta jooksul on kogu Suurbritannias, aga ka teistes riikides, näiteks Taanis, Šveitsis ja Saksamaal, aina kasvanud arusaam, et tuleb rohkem toetada kroonilise haigusega elavaid inimesi ja kasvatada nende võimekust ise toime tulla. Samas mõnes  teises Euroopa riigis on arengud, et nende lähenemisviiside kasu näha ja neid kasutusele võtta, olnud aeglasemad. Suurbritannias elavatele inimestele on praegu saadaval erinevad teenused, mis patsientide toimetulekut toetavad. Edukamad neist on olnud grupipõhine patsientide teavitus ja tervisealane juhendamine,“ selgitab Phillips.

Phillips toob välja, et Inglismaal elab üle 15 miljoni inimese, kel on üks või enam pikaajalist haigusseisundit. Neile omakorda kulub umbes 70% kogu tervishoiukulutustest ning nad kasutavad rohkem tervisoiuteenuseid. Huvitava aspektina toob ta esile, et pikaajalise haigusseisundiga patsiendi keskmine ravikulu aastas on umbes 1000£; kui patsiendil on kaks pikaajalist seisundit, kasvab summa 3000£ni ning kolme ja enama haiguse puhul kuni 8000ni.

Ühtlasi nendib Phillips, et kaasuvad haigused on saamas normiks. Arvatakse, et kolme ja enama haigusega patsientide arv kasvab  2018. aastaks 1,9 miljonilt 2,9 miljonile. Hinnanguliselt on NHSil võimalik kokku hoida vähemalt 4,4 miljardit £ aastas, kui võetakse kasutusele innovatiivsed lahendused patsientide, nende perekonna ja kogukonna jaoks laiemalt.

„Ühendkuningriigi poliitikud on jõudnud järeldusele, et praegused pikaajaliste tingimustega tegelemise mudelid ei ole jätkusuutlikud. Kasvava nõudlusega toimetulekuks peavad tervishoiuteenused tagama selle, et inimesed oleks ise oma tervise ja heaolu juhtimisse täielikult kaasatud ning avalikud teenused tuleb kujundada nii, et patsientide ja tervishoiuprofessionaalide koostöös oleks võimalik ressursse tõhusalt kasutada,“ räägib Phillips.

Phillips kirjeldab, et integreeritud tervishoiu disainimiseks peeti mitmeid konsultatsioone ning patsientide sõnul sooviti personaalset, koordineeritud ravi.

Lähemalt räägib Jim Phillips patsientide kaasamisest ja võimestamisest 13. märtsil toimuval seminaril „How to engage and empower patients?“