Äriarenduses jätkub välisturgude vallutamine ja ettevõtete AI-ambitsioonide toetamine

Äriarenduses jätkub välisturgude vallutamine ja ettevõtete AI-ambitsioonide toetamine

Enne, kui jaanuar otsa saab, teeme väikse tagasivaate 2023. aastale ja avame veidi ka käesoleva aasta plaane. Sinu ees on Tehnopoli äriarenduse valdkonna kokkuvõte. Vaata ka Startup Inkubaatori ja kinnisvara kokkuvõtteid! 

Tehnopoli äriarenduse valdkond töötas eelmisel aastal 98 kasvuettevõtte ja 44 suurorganisatsiooniga. Aitasime ettevõtetel kaasata 15,8 miljonit eurot kapitali, millest 11,2 miljonit oli erakapital ja 4,6 miljonit avalik kapital. Meie toel jõudis turule 22 uut toodet või teenust ning aitasime 14 ettevõttel siseneda uutele välisturgudele (peamised turud Soome, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Leedu, Poola, Araabia Ühendemiraadid).  

Tervisetehnoloogia valdkond sai uue juhi ja uued ambitsioonikad eesmärgid. Pärast kaheksat tegutsemisaastat sai läbi Tehnopoli juhitud Connected Health klastri projekt, mis koondas üle 40 tervisetehnoloogia ettevõtte, ülikooli ja avaliku sektori organisatsiooni. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel toimunud konkursil pälvis Connected Health klaster ettevõtluse edendaja tiitli.

Tervisetehnoloogia kogukond jätkab Tehnopolis aga tugevamalt kui kunagi varem, tuues ettevõteteni võimalusi ekspordiks, tootearenduseks ja kapitali kaasamiseks. Tervise kogukonda juhib Merilin Varsamaa, kes varasemalt oli Tehnopolis innovatsioonijuhi ametis. 

Fookuses olid ja on välisturud. Käivitasime mitmeid uute sihtturgude leidmisele keskendunud projekte. Fookusesse said seatud sellised turud nagu Brasiilia, USA, Kanada, Usbekistan, aga ka lähemad naabrid nagu Soome ja Rootsi. Lisaks käivitasime programmi, mille raames aitame ettevõtetel suurte rahvusvaheliste organisatsioonide hangetel edukamalt osaleda, näiteks ÜRO, CERN, WHO, ESA jne. 

AI arenguprogramm teeb võidukäiku. AI arenguprogramm on kokku toonud järjest rohkem huvilisi, kes soovivad enda protsessides või toote, teenuse arendamisel AI tehnoloogiaid rakendada. Eelmisel aastal käivitasime üle 10 pilootprojekti ning toetasime AI rakendamist pilootprojektides 500 000 euro ulatuses. 

Rohetehnoloogia strateegia kui toode. Rohepööre ja ESG põhimõtete rakendamine on ettevõtetel fookuses. Tehnopol tõi turule rohepöörde strateegia ja teekaardi teenuse, mille abil on ettevõttel võimalik planeerida investeeringuid rohepöörde ellu viimiseks. Lisaks aitame leida rahastusvõimalusi, et rohepöörde tegevusi finantseerida. 

Suurorganisatsioonide nälg innovatsiooni järgi. Tehnopoli suurettevõtete kogukond, Innovatsiooniliidrite klubi, on kasvanud omas nišis suurimaks, koondades enam kui 40 innovatsiooniteadlikku ettevõtet. Eelmisel aastal kasvas suurorganisatsioonide liikmeskond 14 ettevõtte võrra ning viisime tiimiga läbi 13 innovatsiooni ja arenguprogrammi ettevõtetes.   

Linnad loovad Innovatsioonifonde ega karda koostööd tehnoloogiaettevõttega. Lisaks pikaajalisele koostööle Tallinna linnaga, on eksperimentaalse innovatsioonifondi missiooniga liitunud nii Kohtla-Järve kui ka Pärnu. Läbi innovatsioonifondi saame korraldada ja finantseerida pilootprojekte omavalitsuse ja tehnoloogiaettevõtte vahel. 

Äriarenduse klientide suurimad edusammud   
 

  • Better Medicine ja Nanordica Medical kaasasid eelmisel aastal edukalt European Innovation Council arendusgrandi ning lisaks ka erakapitali. 
  • Enefitiga viisime aasta jooksul läbi 3 innovatsiooniprogrammi – lõime majasisese kiirendiprogrammi, mis aitas turule mitmeid uusi tooteid ja teenuseid. 
  • Minudoc arendas välja uudse toote Siffi, mis pakub ettevõtete töötajatele mugavat võimalust vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks. 
  • Dermtest kinnitas kanda Saksamaal ning hõivab turgu digitaalse nahaarsti tööriistaga. 
  • Hansab alustas Tehnopoli toel AI tehnoloogiatel põhinevaid uusi tootearendusprojekte, millega on jõutud juba ka turule. 
  • eAgronoom kaasas suurima erakapitali laienemiseks. Investeering oli 5 miljonit eurot. 
  • Dipperfox lõi koos Tehnopoliga roheteekaardi ja strateegiaplaani rohepöördeks. Lisaks leidsime rahastusvõimalused strateegia ellu rakendamiseks. 

Mida põnevat toob 2024?
 

Rohkem rõhku välisturgudele väljaspool Euroopat. Käivitame projekte sellistele sihtturgudele nagu USA, UK, Jaapan, Kanada ning katame ettevõtete kulusid turgude käivitamisel. Tehnopoli eksporditeenused sisaldavad sihtturu mentoreid, sihtturu kohapealsed konsultante ja B2B müügiorganisatsioone, aga ka ärimissioone ja otseseid kontakti loomise võimalusi. 

AI kasutuselevõtt sektorite üleselt. Sellel aastal suuname AI tehnoloogiate rakendamisse erinevates ärisektorites enam kui 500 000 eurot. AI arenguprogrammi on oodatud osalema kõik ettevõtted, kes soovivad käivitada pilootprojekti, et AI tehnoloogiaid katsetada ja kasutusele võtta. 

Erakapitali kaasamise sprint. Investeeringute hoogsamaks kaasamiseks pakub Tehnopol tuge rohe-, tervise- ja süvatehnoloogia ettevõtetele. Aitame ettevõtetel koostada investormaterjali, finantsplaani ja prognoosi ning viime kokku ärivertikaali spetsiifiliste investoritega. 

Tööstuse digitaliseerimine. Läbi EDIH AIRE võrgustiku vahendame Eesti tehnoloogiaettevõtete teenuseid- ja tooteid tööstusettevõtetele. Kasutame maksimaalselt Eestis loodud tehnoloogiaid, et suurendada tootmis- ja tööstussektori digitaliseerituse taset. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega