Kriisimurdja

Muutunud oludes soovime oma teadmiste, oskuste ja kontaktidega olla ettevõtetele kriisis toeks. Siit leiad kasulikku materjali ja tulevased veebiseminarid, mis aitavad leida lahendusi ootamatult tekkinud probleemidele või säilitada ettevõtte tulusus.

Kriisimurdja veebiseminarid

“Kriisimurdja” on Tehnopoli ja KPMG koostöös valminud uus ja praktiline veebiseminaride sari, milles erinevad kriisikogemusest karastunud valdkonna eksperdid jagavad tasuta nõu ja mõtestavad lahti keskkonda, milles me kõik toimetame. 

Üritustesari on tasuta, kuid vajalik on registreerimine.

IX Kriisi võitmise strateegiast Indrek Sauliga

13. mai külaliseks on kasvustrateegia ja elluviimise konsultant Indrek Saul, kes oma ekspertteadmistega kasvustrateegias, eristumise strateegias, ärianalüüsis ja müügijuhtimises on paljudel ettevõtetel aidanud müügikäivet kasvatada. Oma julgete väljaütlemiste ja aususega aitab ta näha asju hoopis teise nurga alt.

Veebiseminari viib läbi Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol äriarendusjuht Martin Goroško, kes intervjuu käigus käsitleb selliseid teemasid nagu:

 • Mõjude tuleviku mõistmine – mis osa ärist taastub, mis mitte, millised on uued võimalused
 • Strateegia ja ärimudeli muutmine – kas ja mida on vaja muuta
 • Edutegurid kriisis ja selle järel – konkurentsimaastik kriisi järel
 • Kriisi lõpu äratundmine – kuidas kriis mõõta, jälgida, millal tegutsema hakata

VIII Kommunikatsioon ja personalitöö kriisi ajal ja pärast

Kriisiolukorras muutub eriti oluliseks juhtimise, personalitöö ja kommunikatsiooni kvaliteet ettevõttes, aga millised on need “õiged” otsused ettevõtte kommunikatsioonis ja personalijuhtimises? Veebiseminaril räägiti sellest teemast erinevatel kriisi perioodidel – kommunikatsioon ja personalijuhtimine kriisi ajal ning pärast. Kuidas valmistutakse kriisist väljatulekuks ning ka võimalikuks majanduskriisiks?

Oma kogemusi neil teemadel jagasid:

 • Marika Raiski – PR juht ettevõttes Elisa Eesti
 • Kristi Liiva – asutaja, muutuste- ja arengunõustaja ettevõttes Miltton

Vestlust modereeris Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol äriarendusjuht Martin Goroško.

VII Kuidas tagada ettevõtte küberturvalisus?

COVID-19 pandeemia on muutmas elusid. Organiseeritud kuritegevuse rühmitused kasutavad erinevatel viisidel ära hirmu ja ebakindlust, mida koroonaviirus endaga kaasa toob nii üksiksikutele kui ka ettevõtetele. Küberrünnakute arv on tänaseks nii Soomes, Eestis kui ka terves maailmas alates veebruarist märkimisväärselt suurenenud. Pahavara- ja harpuunimisrünnakud, võltsveebilehtedele sihtmärkide meelitamine ja teiste pahatahtlike tegevuste hulk on oluliselt suurenenud, kuna koroonaviirusest ajendatuna on enamus töötajaid suundunud kaugtööle.

Veebiseminaril räägiti peamistest tähelepanekutest ja järeldustest, samuti jagati soovitusi, kuidas praeguses olukorras rünnakuteks valmis olla, kuidas neid märgata ja kuidas küberrünnakutele reageerida.

Veebiseminari teemad ja esinejad:
o Mikko Vatanen, KPMG Soome, küberturbeteenuste juht

 • Tähelepanekud ning järeldused Soome ja Euroopa võrkudes märtsis täheldatud turvarikkumiste kohta.
 • Järjepidevuse juhtimine – milliseid meetmeid ettevõtted võiksid planeerida nii lühiajaliselt kui ka pikemas perspektiivis.
 • Küberekspertide kaasamine organisatsioonide tegevusse, et ennetada rünnakud enne, kui ettevõtted kannatavad kahju.

o Alberto Zorrilla, KPMG Eesti, küberturbeteenuste ekspert

 • Milline oht meid varitseb? Erinevad näited, milliseid meetodeid on küberkurjategijad kasutanud.
 • Kuidas tähele panna tüüpilisi ohumärke.
 • Tegevuskava, kuidas vältida petturite ohvriks langemist.
 • Peamised soovitused, mida tasub igapäevatöös ja eriolukorras meeles pidada.
 • Milline on olukord Eestis?

o Mihkel Kukk, KPMG Eesti, küberturbeteenuste juht

VI Investorite vaated kriisile ja pärast kriisi

Aprillikuu viimasel päeval rääkisime investeeringutest. Kas hetkel tuleb investeerida või investeeringuid kaitsta ning millesse investeerida?

Veebiseminaril on esindatud äriingli ja VC vaated:

 • Ivo Remmelg – äriinglite võrgustiku EstBAN president, Romivo.com partner ja asutaja, Superhero Capitali partner ning raamatu “Kes on tõeline juht?” autor
 • Riivo Anton – konsultatsiooniettevõtte CIVITTA asutaja ja juhatuse liige, ingelinvestorite fondi United Angels VC asutaja ja partner

Vestlust modereeris Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol äriarendusjuht Martin Goroško.

V Трудовые отношения, договоры и государственные меры поддержки в условиях чрезвычайной ситуации

24. апрель 2020, 13:00 – 14:30

На вебинарах мы подробно поговорим о трудовых отношениях и договорах, а также о государственных мерах поддержки:

✔Когда действует форс-мажор?
✔Какие договоры заключать с работникам и поставщиками?
✔ТОП 10 слабых мест эстонских предприятий во время кризиса?
✔Кто может рассчитывать на помощь Кассы страхования от безработицы и как происходит обращение с ходатайством?
✔Какие меры по снижению налоговой нагрузки предлагает предпринимателям государство?

На все эти вопросы отвечают Ольга Лаврова, налоговый консультант KPMG Baltics, и присяжные адвокаты Адвокатского бюро KPMG Law Ксения Кравченко и Кайя Кууслер.

IV Finantsplaneerimine ja -juhtimine kriisis ja kriisi järgselt

22. aprillil kell 11.00 toimus veebiseminaride sarja “Kriisimurdja” neljas seminar. Rääkisime finantside juhtimisest kriisi ajal ja järgselt.

Praegune olukord on sundinud paljusid ettevõtteid ümberplaneerima ettevõtte ressursse ja võimalusi. Läbimõeldud plaan positiivsest stsenaariumist ei pruugi aga selles ebamäärases keskkonnas täide minna ning tuleb mõelda, mis saab siis, kui ettevõte ei suuda kriisist väljuda võitjana? Milline peaks olema plaan ja eelarve, mis aitaks ettevõttel siiski elus püsida?

Nendel teemadel rääkisid kaks kogenud finantsjuhtimise eksperti:

 • Kert Kaljula, Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol finantsjuht
 • Eveli Opmann, Estiko-Plastar tegevjuht

III Oluliste äriprotsesside automatiseerimine kriisi ajal

17. aprillil kell toimus veebiseminaride sarja “Kriisimurdja” kolmas seminar. Rääkisime sellest, kuidas olulisi äriprotsesse automatiseerida ning kui kiiresti see käib.

Äriprotsesside robootiline automatiseerimine (RPA) kiirendab äri, säästab ettevõtte raha ja vähendab kulusid ning valusid personali-, raamatupidamis- ja finants-, IT ning tootmisjuhtimisosakonnas.

RPA on küll tehniline vahend, kuid rakenduskulude, aja ja juurutamise raskuse poole pealt kordades vähem koormav kui klassikaline infosüsteemide arendus. Säästetud tööaeg võib olla kolossaalne. RPA on kiire ja tõhus viis oma ettevõtte konkurentsivõimet tõsta.

Äriprotsesside automatiseerimisest rääkisid:

 • Raul Nugis, KPMG andmeteaduse tippkeskus Lighthouse, juhtiv andmeteadlane
 • Märt Bakler, KPMG andmeteaduse tippkeskus Lighthouse, andmeanalüütik

II Muutuvast majandusest ja ärivõimalustest ettevõtja Jaan Puusaagiga

15. aprillil kell 11.00 intervjueeris äriarendusüksuse juht Martin Goroško kogenud ettevõtjat, ehituskeemiaettevõtte Krimelte omanikku ja juhti Jaan Puusaagi. Juttu oli kriisi mõjust majandusele, ärivõimalustele ja trendidele.

Saime teada, mida teeb kogenud ettevõtja kriisi mõju absorbeerimiseks, millised on tema kogemused eelmistest rasketest aegadest majanduses ning kas on võimalik praegusega paralleele tõmmata. Rääkisime ka pisut ennustustest – milliseid trende võiks kriis kaasa tuua, kas tekivad uued ärivõimalused ning kuidas sektorid ennast taas käima saavad.

I Töösuhted ja lepingud eriolukorras

Eriolukord lepingulistes suhetes

 • Eriolukorra mõju lepingulistele kohustustele;
 • Partnerite korrektne teavitamine vääramatu jõu asjaolust: teavituse sisu ja vorm;
 • Teavitamata jätmise tagajärjed;
 • Vääramatu jõud vs lepinguliste kohustuste tasakaalu muutus – millal on raskustesse sattunud lepingupoolel õigus nõuda lepingu muutmist.

Eriolukord töösuhetes

 • Töötasu vähendamise eeldused;
 • Töötasu vähendamise korrektne protsess;
 • Töötasu hüvitise taotlemine Töötukassast: eelduste täitmine ning taotluste esitamise reeglid.

Esinesid vandeadvokaadid Kaia Kuusler ja Kristina Laarmaa Advokaadibüroost KPMG Law. Sissejuhatuse veebiseminari tegi Martin Goroško, Tehnopoli äriarendusüksuse juht.

Kasulikud materjalid

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega