Projektid

AI arenguprogramm

2022. aastal käivitas Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga AI arenguprogrammi. Programmi eesmärgiks on aidata Eesti ettevõtetel kasutusele võtta AI ehk tehisintellekti lahendusi, tõstes seeläbi nende konkurentsivõimet ja tagades Eesti majanduse kestlikkuse ka tulevikus.

AI arenguprogramm koosneb kolmest eraldiseisvast osast:

 1. AI arendusmaraton: osalema on oodatud rohe-, tervise-, haridustehnoloogia jm andmemahukad ettevõtted sh ka tööstusettevõtted, et arendada oma ettevõtetes tehisintellekti komponenti. Arendusmaratoni eesmärk on tuua kokku tehisintellekti lahendust vajavad ettevõtted ja lahendusi pakkuvad ettevõtted ning luua ühine AI põhine projektiplaan.
  Arendusmaratonid toimuvad 2 korda aastas: veebruaris Tallinnas ja augustis Tartus.
 2. AI kiirendi: Tehnopoli Startup Inkubaator võtab vastu 10 startupi, kes arendavad oma toote/teenuse raames tehisintellekti rakendust. Tehisintellekti kiirendiprogramm stardib aprillis ja lõpetab oma 6-kuulise tsükli septembris. Kokku võetakse kiirendisse 10 ettevõtet.
 3. AI põhised pilootprojektid ettevõtetes: AI arendusmaratoni läbinud meeskondadel on võimalus esitleda oma projekti ideed ekspertpaneelile, kes valib välja parimad pilootprojektid ning jagab pilootprojektide rakendamiseks eraldi rahastust. Rahastus jääb vahemikku 25 000 – 75 000 eurot. Kokku jagatakse aasta jooksul välja üle poole miljoni euro. Pilootprojektide hindamise ekspertpaneelid kogunevad sarnaselt AI arendusmaratoni toimumisega veebruaris Tallinnas ja augustis Tartus.

Programmi kohta leiad täpsema info siit: ai.tehnopol.ee

Huvi korral võta ühendust: Anu Puusaag, anu.puusaag@tehnopol.ee

AIRE – EDIH

AIRE_Tehnopol

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE on loodud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks.

Keskuse peamiseks kliendiks on Eesti tööstusettevõte, kes tunneb vajadust ja on huvitatud oma ettevõtte arendamisest. Selleks pakub AIRE keskus mitmesuguseid teenuseid:

 • Digiküpsuse hindamine
 • Koolitused tehisintellekti, robootika, digitaliseerimise jm teemadel
 • Demoprojektide läbiviimine, kus tööstusettevõtete väljakutsete seljatamiseks viiakse ellu tehisintellekti ja robootika lahendusi ning toetatakse projekti elluviimist ka rahaliselt
 • Rahastusallikate leidmine ehk tööstusettevõtete nõustamine nii avaliku sektori toetuste saamiseks kui ka erakapitali kaasamiseks vastavalt vajadusele (loe täpsemat infot allpool).
 • Kontaktvõrgustiku loomine, mis kutsub tööstusettevõtteid osalema AIRE klubiüritustel, kuulama huvitavaid mõtteid ja looma uusi kontakte

AIRE keskuse eestvedajaks on TalTech. Keskuse põhipartneriteks on teaduspark Tehnopol, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Tartu teaduspark ja IMECC ning lisaks palju teisi partnereid pisemates rollides.

Vaata lähemalt: aire-edih.eu

Huvi korral võta ühendust: Anu Puusaag. Anu.puusaag@tehnopol.ee

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Projekti nr: 101083677)

AIRE erakapitali kaasamise nõustamisteenus

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub tööstus- ja tootmisettevõtete juhte, finantsjuhte ja arendusjuhte nõustamisele, mis aitab jõuda just teile sobivate tingimustega erarahastuseni.

Tööstusettevõtete arendamine ja digitaliseerimine on eelarvemahukas. Hetkel valitsevad globaalkriisid on muutnud ligipääsu rahale keerulisemaks, samas kui konkurentsis püsimine eeldab juba praegu investeeringuid digitaliseerimisse.

Nõustamisteenust pakuvad teadus- ja ärilinnaku Tehnopol mentorid, kelle kogemust ettevõtete rahakaasamise nõustamisel, saab mõõta miljonites eurodes.

Erakapitali kaasamise nõustamisteenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (töötajaid kuni 250 inimest ja käive kuni 50 miljonit eurot). Nõustamine arvestatakse ettevõttele riigiabina – vähese tähtsusega abi (VTA) 800 euro väärtuses.

Täpsem info ja registreerumine SIIN!


Lõppenud projektid:

4SmartGrowth

4SmartGrowth on EL poolt rahastatud projekt, mis keskendub kahe aasta jooksul (2019 – 2021) targa linna lahenduste ekspordi suurendamisele kolmes uues regioonis.

4SmartGrowth projekt keskendub Eesti, Soome ja Rootsi väike -ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele, mis tegutsevad haridustehnoloogia, tervisetehnoloogia, govtechi, mobiilsuse, roheliste lahenduste või targa energia valdkondades ning otsivad uusi eksportturge.

Projekti raames fookuses olevad turud:

 • Tšiili
 • Guangzhou regioon Hiinas
 • Hebei regioon Hiinas

Projekti 4SmartGrowth oodatavad tulemused:

30 väljavalitud ettevõtet on saanud võimaluse projektis osaleda
6 ekspordi missiooni on läbi viidud 30 ettevõttele viidatud 3 riigis ja regioonis
3-4 müügilepingut sõlmitud või pilootprojekti läbi viidud projekti perioodil või vahetult peale selle lõppu

Keda otsime ja ootame projekti osalema ehk kui Sul on:

 • Huvitavaid ja uuenduslikke lahendusi
 • Huvi viidatud turgude osas
 • Edasiviiv jõud ja innovaatorlik lähenemine
 • Unikaalne pakkumine
 • Tänapäevane tehnoloogia

Mida saame teile pakkuda:

 • Ligipääsu uutele turgudele
 • Uusi kogemusi Hiina ja Tšiili turgudel
 • Ligipääsu äri toetatavale võrgustikule
 • Rohkem maksvaid kliente

Projekti partnerid: Swedish Incubators and Science Parks, Science Park Västeräs, Turku Science Park, Business Tampere ja Tallinna teaduspark Tehnopol

Huvi korral võta ühendust:

Teaduspargis Tehnopol

Kadi Villers kadi.villers@tehnopol.ee


DIGINNO

DIGINNO (Digital Innovation Network) on INTERREG Baltic Sea Region programmi 2014-2020 poolt finantseeritud projekt , mille üldisem eesmärk on kiirendada Läänemere piirkonna liikumist toimiva digitaalse ühtse turu suunas.

DIGINNO projekti täpsem fookus on IKT-võimaluste laiendamine teistes majandussektorites, avalike teenuste piiriülene innovatsioon ja koostöö korraldamine poliitikakujundajate seas, kes tegelevad digitaliseerimisega seotud teemadega. Projekt jaguneb kolmeks alamtegevuseks:

 • DIGINNO – Industry 4.0 (Tööstuse digitaliseerimine) valdkonna arendamine ja koostöö tekitamine projekti partnerriikide vahel – vastutav partner  on Eesti Info ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit (ITL).
 • DIGINNO – piiriüleste e-teenuste loomine – vastutav partner  Infobalt, kuid teatud tegevuste lõikes ka Tallinna Teaduspark Tehnopol, (koolitustegevuste eest vastutab MKM).
 • DIGINNO projekti kokkuvõte ja ametlike ettepanekute tegemine projekti partnerriikide poliitikakujundajatele – vastutav partner Taani Aalborgi Ülikool.

Projekti peamised väljundid:

 • Ettevõtte digitaliseerimise tööriistakast väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.
 • 4 näidismudelit piiriülestest G2B e-teenustest.
 • Valge paber poliitikakujundajatele (Policy recommendations White Paper)
 • Aktiivne Läänemere tööstuse digitaliseerimise koostöövõrgustik.

Projektis osaleb 15 partnerit (Eestist 3, Soomest 1, Poolast 1, Norrast 1, Lätist 2, Leedust 4, Rootsist 1 ja Taanist 2), 9 assotseerunud partnerit (Saksamaalt 2, Soomest 2, Rootsist 3, Norrast 2) ja juhtiv partner on Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti kestvus on 01. oktoober 2017 – 30. september 2020.

Tallinna Teaduspark Tehnopol osaleb projekti teises osas, mis tegeleb piiriüleste e-teenuste loomisega Läänemereriikide seas.

Vaata lisaks.


Targa linna klaster

Targa linna klaster on suunatud targa elukeskkonna loomisele kaasaegsetes linnades, tuues selleks kokku tehnoloogiaettevõtete uudsed lahendused, linnakodanikud, avaliku sektori esindajad, teadusasutused ja tugiorganisatsioonid. Klaster on suunatud uudsete lahenduste loomisele, väljatöötamisele (sh tootearendus) ja ekspordile. Klastris on ühendatud erinevad Eesti linnad, ettevõtjad ja tugiorganisatsioonid.

Klastri missioon on toetada targa linna lahenduste arengut, et tõsta linnaelanike elukvaliteeti ning samaaegselt võimaldada klastris osalevatel ettevõtetel oma uudseid lahendusi eksportida. Selleks toetab klaster rahvusvahelise suhtlusvõrgustiku loomist, kus linnavõimud, kodanikud, teadusasutuste töötajad ja ettevõtjad loovad koos linnakeskkonnas kasutusele võetavaid tarku lahendusi, mis on lihtsad, kaasaegsed, efektiivsed ning seejuures ka eksporditavad.

Klastri peamised tegevusvaldkonnad:

 • IKT uudsed lahendused avalike linnateenuste pakkumisel
 • IKT ja targad lahendused targa transpordivõrgustiku ülesehitamisel ja targad liikuvusandmed
 • IKT ja targad lahendused tervishoiu– ja sotsiaalteenuste pakkumisel
 • Energiasäästlikud lahendused tarkade hoonete valdkonnas

Tallinna Teaduspark Tehnopol on klastri partner ja peamine eestvedaja Tallinna linna poolelt, kaasates ka Tehnopoli valdkondlikud ettevõtted.

Klastri tegevust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, läbi EASi klastrite toetusele suunatud meetme. Projekt kestab 1.detsembrist 2015 – 30.novembrini 2018, eelarvega 1,2 mln EUR, millest 50% katab ERDF.

Vaata lisaks. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega