ASIA-CLEAN

Soomes ja Eestis on ettevõtteid, kel on võimalik pakkuda lahendusi Kirde-Hiinas ja Malaisias levinud probleemiga toimetulekuks – selleks on inimtegevusest tekkinud heitmed.
ASIA-CLEAN projekt toetab sellele valdkonnale spetsialiseerunud Soome ja Eesti ettevõtete ekspordipüüdlusi, pakkudes:

  • Ärikohtumiste ja turuinformatsiooni jagamise üritused
  • Ettevõtete juhendamine sihtturgude kultuuriliste ja muude kohalike eripärade osas
  • Nõustamine toodete tehnilise kohandamise osas lähtuvalt sihtturu vajadustest
  • Tugi suhtlemisel ja võrgustike loomisel kohalike potentsiaalsete klientidega
  • Kontaktide loomine sihtturgudel
  • Müügi toetamine

Uute ekspordivõrgustikega pikaajalise koostöö loomiseks oli projekti eesmärk jõuda kõnealusel turul 250 ettevõtte ja teiste asjassepuutuvate sidusrühmadeni ning kaasata projekti tegevustesse ligikaudu 100 ettevõtet.

Projekti tulemusena sõlmiti 4 koostöölepingut Eesti (3) ja Soome (1) ettevõtetele Malaisias.

Loe projekti lõpptulemuse kohta täpsemalt siit.

Kogueelarve: 648 264 €
Kestus: 01.04.2019 – 31.12.2021

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega