Kohtla-Järve innovatsioonikonkursile on oodatud nutikad ideed linna parendamiseks

Kohtla-Järve lasteaed „Karuke“, kus käib kevadise vooru ühe võitja ACM Metali Go Vertic projekti realiseerimine.

Kohtla-Järve linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutab välja innovatsioonikonkursi targa linna lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks Kohtla-Järvel. Konkursi auhinnafondi suurus on 20 000, millest 10 000 jaotati ära kevadises voorus.

Innovatsioonikonkursi eesmärgiks on suurendada Kohtla-Järve linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd ning toetada Kohtla-Järve linna ambitsiooni muuta linnakeskkond kaasaegsemaks, säästlikumaks, avatumaks ja sõbralikumaks linna elanikele ning külastajatele. Lisaks sellele toob innovatsioonikonkurss Kohtla-Järvele uuenduslikke targa linna lahendusi, tooteid ja teenuseid.  

Kohtla-Järve volikogu esimees Riina Ivanova sõnas, et suur rõõm on selle üle, et Kohtla-Järvel toimub konkurss juba teist korda. „Linn ootab innovaatilisi ideid, mida saaks kasutada näiteks linnaruumi parendamiseks või meie eakate elu kergendamiseks. Praegu on raske ette ennustada, millised ideed konkursile tulevad, aga oleme uuteks algatusteks igal juhul valmis,“ lausus Ivanova.  

Targa linna innovatsioonikonkursi koordinaator Ida-Virumaal Olga Kurdovskaja näeb innovatsiooni toetuses suurt potentsiaali. „Tehnopoli üheks eesmärgiks on aidata kaasa innovatsiooni sünnile ja arengule. Just seetõttu olemegi asutanud Innovatsioonifonde, millega anda hoogu ideedele mis muudavad paremaks meid kõiki ümbritsevat keskkonda,” ütles ta. Kurdovskaja julgustas ettevõtjaid aktiivselt osalema, sest konkurss annab lisaks rahalisele toetusele ka hea võimaluse jõuda arvukate huvigruppideni.

Konkursil osalejatel on võimalus rakendada oma tooteid ja teenuseid Kohtla-Järve linnas, viia läbi pilootprojekte reaalses elukeskkonnas, saada oma tootele või teenusele reaalajas tagasisidet. Konkursil osalejaid toetavad Kohtla-Järve linna esindajad vajalike kontaktide ja nõuannetega, samuti on võimalus kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge. Konkursi komisjoni kuuluvad valdkonna eksperdid nii Kohtla-Järve linnast kui teadus- ja ärilinnakust Tehnopol.

Kevadel toimunud Kohtla-Järve esimesele innovatsioonikonkursile laekus kokku 17 ideed. Neist parimateks osutusid ACM Metali ja Fuseboxi lahendused. ACM Metal loob hoonete jaoks energiat tootvat fassaadi ning Fusebox võimaldab analüüsida linna ja suuremate allasutuste elektrimõõtepunktide tarbimisandmeid, et leida hooneid ja objekte, millel on potentsiaali oma energiatarbimise optimeerimiseks.

Ideede esitamise tähtaeg on 6. september 2021, lisainfot leiab https://innovatsioonifond.tehnopol.ee/kohtla-jarve/ Konkursi tulemusi esitletakse 4. oktoobril Tallinna ettevõtlusnädala raames.  

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega