Naissoost põgenike panus aitab kujundada ettevõtlust toetavaid teenuseid

BSI_4Women projekti raames viime koostöös partneritega Poolast, Norrast, Taanist, Leedust, Lätist ja Rootsist läbi uuringut, mille eesmärk on tuvastada naissoost põgenike loomepotentsiaal, eesmärgid ja motivatsioon ettevõtte loomisel.

BSI_4Women projektis aitavad riigiasutused ja ettevõtlust toetavad organisatsioonid Ukrainast ja mujalt pärit naissoost pagulastel alustada ettevõtlusteekonda ning saada aktiivseteks kogukonnaliikmeteks.

Projekti kohta saad täiendavalt lugeda siit.

Küsimustiku abil loodame tuvastada, milliseid oskuseid ja ressursse vajavad selle konkreetse demograafilise rühma liikmed ettevõtte loomiseks. See hõlmab nende valmisolekut võtta riske, genereerida innovaatilisi ideid ning soovi juhtida oma äri.

Selle küsimustiku levitamisel ootame väga koostööpartnerite abi, kes naissoost põgenikega Eestis kokku puutuvad, et tagada uuringu jõudmine võimalikult paljudeni.

Küsimustiku kaudu saadud informatsioon aitab kujundada projekti käigus loodud töövahendeid, et aktiivselt toetada ettevõtlikke naisi ettevõtte loomisel.

Inglis- ja ukrainakeelse küsimustiku leiad siit

Täitmise tähtaeg 2. oktoober!

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega