Tark Tööstus arendusmaratonil võidutsesid nutika koormapaigutuse ja jookide väiketootjatele suunatud villimislahenduse arendajad

Reede õhtust pühapäeva õhtuni toimunud arendusmaratoni käigus leidsid 8 meeskonda lahenduse 8-le Eesti tööstuse probleemile, pakkudes välja erinevaid tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise lahendusi, mida on edasi arendades võimalik reaalselt kasutusse võtta. Võitjaks kuulutati seekord koguni kaks meeskonda – erikujulise koorma paigutamise probleemi lahendanud RPV ja väiketootjatele automatiseeritud villimissüsteemi ja tarkvaralahendust pakkuv Cannery.

Tööstuse arendusnädalavahetuste sari on üks tööstuse digitaliseerimise eesmärgil EASi poolt ellu kutsutud tegevustest, mille eesmärgiks on viia kokku tööstussektor ning IKT sektor. Eesti tööstuse digitaliseerimist näeb ette ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välja töötatud tööstuspoliitika roheline raamat.

Teaduspargi Tehnopol arendusjuhi Kadi Villersi sõnul tõestas seekordne arendusmaraton järjekordselt, et erinevate kompetentsidega inimeste kokkupanemine ja nende igapäevasest rutiinist lahti raputamine annab suurepäraseid tulemusi. „Nägime, et Eesti tööstuses on palju probleeme, millele ei ole tööstuse siseselt siiani häid lahendusi leitud,“ selgitas Villers. Tema sõnul on tihtipeale tunne, et erinevaid lahendusi ja rakendusi on juba maailmas nii palju, et kõik vajalik peaks justkui kaetud olema, kuid ikkagi ei leia suuremad ja väiksemad tööstusettevõtted endale vajalikku lahendust. 

RPV ehk Räpina Paberivabrik lihtsustab erineva kujuga saadetiste laadimist koormasse. Nende eesmärk oli luua intuitiivne 3D mäng, kus inimesed üle maailma saaksid mängulises keskkonnas paigutada erikujulisi pakke koormasse ning saada selle eest premeeritud. Pikem eesmärk on arendada masinõppepõhine süsteem, mis paigutab tulevikus ise koormad kõige efektiivsemalt koormasse.

Cannery tegeleb käsitööjookide purki villimise automatiseerimisega. Paljud õlletootjad soovivad villida oma toodet purki, aga see on täna liiga keeruline, seetõttu villivad nad oma toodangut käsitsi pudelitesse. See on aga kallis ja ebaefektiivne, muutes villimisprotsessi kõige suuremaks väiketootmise kuluallikaks. Kui tavaliselt kulub villimisele kuni nädal, siis Cannery võimaldab sama asja ära teha nelja tunniga. Cannery soovib pruulikodadele pakkuda täislahendust ehk villimismasinat koos tarkvaraga.

Kõige parema esitluse auhinna ja Startup Estonia küberkaitse eriauhinna võitis meeskond Woodpecker. Ericssoni eriauhind innovaatilise ja mängulise lahenduse eest kuulub RPVle. Prototroni top 40 hulka pääseb Interchemie.  

„Tehnoloogiad arenevad pöörase kiirusega ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt on tööstusettevõtete jaoks ellujäämise küsimus. Tööstus on traditsiooniline tegevusala, mille ärimudel ei näe ette riskikapitali kaasamist ning mis pole täna Eestis veel harjunud startupidega koostööd tegema. Loodan, et seesugused arendusmaratonid on hea võimalus sisse töötada koostöövorm tööstusettevõtete ja ikt-sektori vahel, et meie ikt-sektor saaks panustada jõulisemalt tööstussektori konkurentsivõime kasvuks,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusvaldkonna juht Silja Lipp.

EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane rõhutas, et Eesti tööstussektoril on üha olulisem tegeleda digitaliseerimisega ning siin juures saab EAS olla ka abiks. „Soovime aidata meie tööstusettevõtteid digitaliseerimisega sellisele tasemele, kuhu on jõudmas ka lähiriigid,“ sõnas Rebane. „Oleme EASis alustanud tööstuse digitaliseerimist toetavate teenustega, et aidata ettevõtetel toota nutikamalt ja efektiivsemalt – hoida meie tööstust konkurentsivõimelisena ja arendada seda muutunud, digitaalsele maailmale vastavaks,“ lausus Tanel Rebane. Ta rõhutas veel, et targa tööstuse arendusmaratonil suur väärtus ka tööstuse ja IT vaheliste kontaktide loomisel ning tööstuse digitaliseerimise teadlikkuse tõstmisel.

Targa tööstuse temaatika teadlikkuse tõstmiseks ning tööstus- ja IT-sektori valdkonnaspetsiifiliste kompetentside jagamiseks nõustasid häkkijaid oma ala eksperdid sellistest ettevõtetest ja organisatsioonidest, nagu Helmes, Defendec, Proekspert, Nortal, Nordic Automation Systems, InProSo, Eliko, k-space, TTÜ, ABB ja Lean Enterprise Estonia.

Sellest aastast alustas EAS koostöös Teaduspargiga Tehnopol targa tööstuse ideepäevade ja arendusmaratonide sarjaga, mille käigus kogutakse kokku targa tööstuse arendamist pidurdavaid probleeme ning töötatakse välja uusi põnevaid lahendusi. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kõik huvilised on oodatud järgmisele ideepäevale, mis toimub 8. juunil!

Aitäh Prototron, Garage48, Startup Estonia, Swedbank, Ericsson, Tööstusuudised.ee, Peenjoogivabrik Nudist, Õllenaut, Realist ja Kadarbik arendusmaratoni õnnestumiseks osutatud abi eest!

Ülevaade meeskondadest ja nende ideedest:

Woodpecker Systems´i eesmärk on teha puidutööstustes toorme liikumine nutikalt ja automaatselt jälgitavaks. Täna on kõik toorme pakid puiduettevõtte laos küll nummerdatud, kuid sageli ei ole täpset teada, kus pakk territooriumil täpselt asub. Woodpeckeri lahenduse abil registreerib tõstuk paki liikumise, et kõikidel tootmise osadel oleks ülevaade, kust toorme pakk peale võeti ning kuhu viidi.

Kerberose eesmärgiks on arendada välja kaevandusettevõtetele suunatud toote, et allmaa kaevanduses ei hukkuks keskkonnatingimuste ja terviserikete tõttu ükski inimene. Kerberos soovib automatiseerida tööprotsesside käigus kogutud andmete salvestamise. Täna jälgivad kaevandused oma töötajaid siis, kui nad lähevad maa alla ja siis, kui nad uuesti maapinnale tulevad. Vahepealse aja kohta aga kahjuks hea ülevaade puudub. Kerberos paneb töötajate käele väikese anduri, et saada teada erinevaid tervisega seotud andmeid, vibratsiooni infot ja asukohainfot, kus kaevur asub, et ennetada ohuolukordade teket.

Interchemie lahendus aitab keemia- ja ravimitööstustel tulla uue tootega kiiremini turule. Täna peab uue toote turule tulekuks tegema väga palju manuaalset tööd, mida tegelikkuses saaks automatiseerida. Nende toode automatiseerib toote valideerimisprotsessi, pakkudes veebipõhist lahendust andmete kogumiseks ja töötlemiseks koos tehnilise toega. Interchemie teeb keemilise analüüsi lihtsaks ja kiireks.

Eziil loob tootmistarkvara, et tootmisjuht saaks võimalikuks lihtsalt ülevaate tootmise hetkeseisust. Täna puudub tootmisjuhil mugav ja reaalajas uuenev ülevaade tootmise hetkeseisust. Eziili lahenduse abil saab tootmisjuht reageerida õigeaegselt erinevatele tootmise käigus tekkivatele probleemidele, hoides sellega kokku aega ja raha.

WiseData muudab tootmise andmetöötluse nutikamaks. Nende lahendus mõõdab üles, kaardistab ja normeerib erinevad käsitsi läbiviidavad protsessid tootmises ja koondab andmebaasi. See info võimaldab teha paremaid otsuseid tootmise planeerimisel ja juhtimisel.

Vend Valter tegeleb tarneahela usaldusväärsusega. Tootmises on vaja tagada, et ka kõik tarnijad vastavad vajalikele kriteeriumitele. Kuna nõudeid, millele tootajad tarneahela garantiid vajavad, tuleb järjest juurde, siis pakume iseteenindusplatvormi, kus on võimalik näha progressi aruannet. Platvormi on võimalik kasutada erinevates tööstustes. Aega läheb neli korda vähem ja tekib parem ülevaade tarneahela usaldusväärsusest. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega