Tehnopoli ja Eesti Energia koostöös said ettevõtte uued ärisuunad innovatsioonitõuke

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol pakub suurettevõtetele innovatsiooniteenuseid ja üheks väljundiks on just nimekatele tegijatele suunatud programmid, mis kiirendavad majasiseseid uusi projekte, ärisuundi, tootearendustegevusi või hargettevõtteid iduettevõtetele omast metodoloogiat kasutades. Üheks suurettevõtteks, kellega hiljuti koostööd tehti, on Eesti Energia. 

Tehnopol aitas läbi viia Eesti Energia Enefit IdeaHUB-i kiirendit, mille raames hoogustati ettevõttes majasiseseid äriideid, et ära kasutada oma inimeste nutikust ja võimekust innovatsiooni elluviimiseks. Eesti Energia töötajatele olid toeks Tehnopoli eksperdid ja mentorid, kes viisid struktureeritult ja süstematiseeritult läbi kiirendiprogrammi. Enefit IdeaHUB näeb kiirendites head võimalust tempokalt testida, valideerida ja mõista, kas ideel on jumet või mitte. Kiirendid on üks osa IdeaHUB-i innovatsiooni edendamise tegevustest. 

Eesti Energia Enefit IdeaHUB-i kiirendi kestis kaks nädalat ja seekord osales neli tiimi, kes arendasid uut toodet või teenust. Tiimidel kulus üle 100 tunni intensiivseks meeskonnatööks, koolitusteks ja esitlusteks, mille raames keskenduti uute toodete ja teenuste loomisele, äriarendusele ja prototüüpide ehitamisele ja ärimudeli kokku panemisele. Arendussprindi raames valmistati ette terviklik uute toodete või teenuste arendamise ja turule toomise plaan, mida valideeriti enam kui 60 kliendiintervjuu raames ning esitleti Eesti Energia juhtkonnale ideede realiseerimise otsuste tegemiseks. Kiirendiprogrammi oli kaasatud enam kui 70 Eesti Energia töötajat ning Tehnopoli mentorit ja eksperti. Teemad keskendusid tulevikuenergia lahendustele ja klientide keskkonnajalajälje vähendamisele.  

Tehnopoli äriarendusüksuse juht Martin Goroško ütles, et Tehnopol väga toetab seda, et suurettevõtted leiaksid üha enam tee innovatsiooni ja selle kasutamise juurde. “Eesti Energia on Eesti turul heaks teenäitajaks, kuidas suurettevõtted saavad oma majasisest ressurssi ära kasutada selleks, et uudsel moel arendada oma tooteid ja teenuseid,” sõnas Goroško.  

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega