Accelerate Estonia

AccelerateEstonia (aEstonia) on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt algatatud programm, mis toob kokku era- ja avaliku sektori, et koostöös arendada välja ettevõtlus- ja seadusandlik keskkond. See annab võimaluse luua efektiivsemalt uusi ärimudeleid, tooteid ja teenuseid.

Accelerate Estonia programmis olevatele projektidele annab hoogu ja piloteerimise faasi korraldab teadus- ja ärilinnak Tehnopol.


2021. aasta missioonid

Accelerate Estonia missioon on muuta komplekssed ja pakilised probleemid Eesti uuteks konkurentsieelisteks. Seal, kus täna valitseb segadus, killustatud juhtimine ning avalikkust painav probleem, saab tulevikus olla toimiv turg või vähemalt senisest parem sünergia. Aga ainult juhul, kui oskame minna probleemi tuumani ning kutsuda esile muutusi, mis viivad süsteemsest veast võimaluseni uute äri-ja koostöömudelite esilekerkimiseks. 

Tänavuste Accelerate Estonia fookusteemade valikul avaliku kui erasektoriga konsulteerides ja Eesti suuri väljakutseid vaagides tuli tõdeda, et aastal 2021 tuleb fookus hoida kahel teemal: rohepööre ja vaimne tervis. PS. Programm värbab ideid aastaringselt!

Vaimne tervis

Vaimse tervise seisukord on Eesti rahva väiksust arvestades kriitiline faktor, mille piisava tähelepanuta jätmine on hakanud erinevaid elualasid (kaitsevõime, tööelu, haridus, kriisideks valmisolek ja siseturvalisus) mõjutama. Ka majandusele konkurentsieeliste arendamisel, mis on aE! peamine ülesanne, ei pääse mööda vaimse tervise küsimustele lahenduste otsimisest ja leidmisest – World Health Organizationi arvutused näitavad, et investeerides $1 depressiooni ravisse ning teraapiasse, annab see majandusele tagasi $4. 

Rohepööre

Rohepöörde vajalikkusest on räägitud pikalt, ühe murdepunktina kogunes 2015. aastal 195 riiki, et ühiselt heaks kiita Pariisi kliimalepe. Olgugi, et manifest sai allkirjad alla, on riikide sammud rohepöörde juhtimisel eesmärkidega võrreldes olnud pigem tagasihoidlikud. Usume, et praegu on hea võimalus anda hoogu juurde ja vaadata, mis rohepöörde kurvi tagant paistma hakkab.

Accelerate Estonia otsib ideid, mis:

  • Pakuvad innovatiivseid ja globaalselt skaleeritavaid lahendusi Eesti ühiskonda häirivatele nurjatutele probleemidele.
  • Kujundavad Eestile märkimisväärseid konkurentsieeliseid.
  • Loovad või mobiliseerivad Eestis süstemaatilist muutust avaliku sektori toel.

Omalt poolt pakume:

  • Koostööd avaliku sektori esindajatega, et kaardistada sinu idee arenguks vajalike partnerite võrgustik ning lahendada seadusandlikud ja süsteemsed takistused.
  • Meeskonda avaliku- ja erasektori esindajatest, kes töötab selle nimel, et luua võimalikult soodsad tingimused sinu idee edasiarenguks.
  • Eelarvet eksperimendi läbiviimiseks.

Accelerate Estonia värbab ideid aastaringselt, kuid ära jää oma idee esitamisega kauaks ootama. Uuri lähemalt missioonide kohta ning kandideeri juba täna!
https://accelerateestonia.ee/missions/

Hack the Crisis

13.-15. märtsini 2020 viis Accelerate Estonia koos Garage48’ga läbi online häkatoni Hack the Crisis, mille eesmärk oli arendada välja lahendused, mis aitavad Eestil koroonaviiruse kriisist tugevalt väljuda ning luua konkurentsieeliseid kriisijärgseks ajaks.

Kõigest paari tunniga korraldatud online hackathon kogus kiirelt tähelepanu. Esitati ligi 100 ideed, millest 33 leidsid endale meeskonnad, kes asusid 48 tunni jooksul oma lahendusi välja töötama. Eesti online hackathonil osales üle 1100 inimese ning seda 20+ riigist ja 14 ajatsoonist.

Häkatonist on saanud globaalne ettevõtmine ning ka teised riigid on initsiatiivist kinni haaranud. Moldova, Ukraina, Valgevene, Läti, Leedu, Poola, Soome, India, Suurbritannia ja Kanada on vaid mõned näited, kes oma riigis taolist häkatoni läbi viivad.

Kas tahad samuti ühineda selle globaalse kogukonnaga? Korralda, osale ja toeta ning saame koos tervet maailma mõjutavast kriisist üle.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega