Accelerate Estonia

AccelerateEstonia on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt algatatud programm, mis toob kokku era- ja avaliku sektori erksamad pead, et koostöös lahendada kompleksseid globaalseid väljakutseid. Programm toob kokku idufirmaliku mõtteviisi avaliku sektoriga, et testida, valideerida ning rakendada lahendusi, mis loovad Eestile rahvusvahelise konkurentsieelise ja millel on globaalse skaleeritavuse võimalus. Programmi viib ellu Tehnopol Startup Inkubaator. 


2021. aasta missioonid

Accelerate Estonia missioon on muuta komplekssed ja pakilised probleemid Eesti uuteks konkurentsieelisteks. Seal, kus täna valitseb segadus, killustatud juhtimine ning avalikkust painav probleem, saab tulevikus olla toimiv turg või vähemalt senisest parem sünergia. Aga ainult juhul, kui oskame minna probleemi tuumani ning kutsuda esile muutusi, mis viivad süsteemsest veast võimaluseni uute äri-ja koostöömudelite esilekerkimiseks. 

Tänavuste Accelerate Estonia fookusteemade valikul avaliku kui erasektoriga konsulteerides ja Eesti suuri väljakutseid vaagides tuli tõdeda, et aastal 2021 tuleb fookus hoida kahel teemal: rohepööre ja vaimne tervis. PS. Programm värbab ideid aastaringselt!

Vaimne tervis

Vaimse tervise seisukord on Eesti rahva väiksust arvestades kriitiline faktor, mille piisava tähelepanuta jätmine on hakanud erinevaid elualasid (kaitsevõime, tööelu, haridus, kriisideks valmisolek ja siseturvalisus) mõjutama. Ka majandusele konkurentsieeliste arendamisel, mis on aE! peamine ülesanne, ei pääse mööda vaimse tervise küsimustele lahenduste otsimisest ja leidmisest – World Health Organizationi arvutused näitavad, et investeerides $1 depressiooni ravisse ning teraapiasse, annab see majandusele tagasi $4. 

Rohepööre

Rohepöörde vajalikkusest on räägitud pikalt, ühe murdepunktina kogunes 2015. aastal 195 riiki, et ühiselt heaks kiita Pariisi kliimalepe. Olgugi, et manifest sai allkirjad alla, on riikide sammud rohepöörde juhtimisel eesmärkidega võrreldes olnud pigem tagasihoidlikud. Usume, et praegu on hea võimalus anda hoogu juurde ja vaadata, mis rohepöörde kurvi tagant paistma hakkab.

Accelerate Estonia otsib ideid, mis:

  • Pakuvad innovatiivseid ja globaalselt skaleeritavaid lahendusi Eesti ühiskonda häirivatele nurjatutele probleemidele.
  • Kujundavad Eestile märkimisväärseid konkurentsieeliseid.
  • Loovad või mobiliseerivad Eestis süstemaatilist muutust avaliku sektori toel.

Omalt poolt pakume:

  • Koostööd avaliku sektori esindajatega, et kaardistada sinu idee arenguks vajalike partnerite võrgustik ning lahendada seadusandlikud ja süsteemsed takistused.
  • Meeskonda avaliku- ja erasektori esindajatest, kes töötab selle nimel, et luua võimalikult soodsad tingimused sinu idee edasiarenguks.
  • Eelarvet eksperimendi läbiviimiseks.

Accelerate Estonia värbab ideid aastaringselt, kuid ära jää oma idee esitamisega kauaks ootama. Uuri lähemalt missioonide kohta ning kandideeri juba täna!
https://accelerateestonia.ee/missions/

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega