Välisturgudele püüdlevad ettevõtted saavad hoogu juurde erinevatest projektidest

Tehnopoli osalusel on alanud või algamas mitmeid projekte, mis pakuvad erinevas faasis ning erinevate valdkondade ettevõtetele uusi ekspordivõimalusi, välisvisiite nii lähiriikidesse kui ka kaugemale ning toetavad ettevõtlusega tegelemist.  

Northbound Scaleups 

Northbound Scaleups on Tehnopoli, Turu Teaduspargi (Soome) ja Movexumi (Rootsi) ühisprojekt, mille eesmärk on aidata ettevõtetel uutele turgudele laieneda. Programmi raames saavad ettevõtted osaleda tasuta rahvusvahelistel koolitustel ja mentorsessioonidel. Programmi fookusteemadeks on eduka kasvuettevõtte arendamine, ekspordiks vajalike protsesside ja strateegiate loomine, investeeringute kaasamine, turuanalüüs ning palju muud. 

Iga ettevõte saab programmi raames personaalset mentorlust ning osalevad ettevõtted saavad tutvuda Eesti, Soome ja Rootsi sihtturgudega ning kohtuda potentsiaalsete klientide, investorite ja teiste ökosüsteemi liikmetega. 

Programm on avatud Soome, Eesti ja Rootsi ettevõtetele, kes on tegutsenud vähem kui seitse aastat. Eelduseks on, et ettevõtted on oma toote või teenusega juba kodumaal turule sisenenud, neil on olemas maksvad kliendid ja soov välisturgudele laieneda. 

Huvitatud idufirmad saavad oma taotluse saata hiljemalt 7. septembriks 2023. 

Lisainfot leiab Startup Inkubaatori kodulehelt.

Küsimuste korral võta ühendust: Anne-Liisa Elbrecht (anneliisa.elbrecht@tehnopol.ee) 

GreenTech 2.0 

Tehnopoli roheklaster koostöös GreenTech 2.0 projektiga kutsub Eesti ettevõtteid osalema 3-päevastel ärimissioonidel valitud riikidesse. Programm on hea võimalus ettevõtetele, kes tahavad tutvuda uute turgudega ja luua ärisuhteid Soomes, Rootsis, Leedus või Poolas. Programmi raames viiakse läbi ettevõtete külastusi, üritusi, töötube ning saab osaleda konverentsidel või messidel.  

Ajakava: 

  • 13.-15.09 Helsingi, Soome 
  • 11.-13.10 Kaunas, Leedu 
  • 17.-19.10 Poznan, Poola 
  • 14.-16.11 Dalarna, Rootsi 
  • 22.-24.11 Kaunas, Leedu 

Kohapealne programm on osalevatele ettevõtetele tasuta ja kaetakse reisiga kaasnevad kulud olenevalt sihtriigist 280-455€ ulatuses. Kohad on limiteeritud. 

Lisainfot projekti kohta leiad GreenTech 2.0 veebilehelt.

Küsimuste korral võta ühendust: Kristiina Libe (kristiina.libe@tehnopol.ee) 

BSI_4Women 

Interreg Baltic Sea Region projekti „BSI_4Women“ on suunatud Ukrainast ja ka mujalt riikidest pärit naissoost pagulastele ja migrantidele. Projekti põhitegevuseks on sõbraliku majanduskeskkonna loomine naisettevõtjatele ja -innovaatoritele, et nad saaks alustada ettevõtlusteekonda ning muutuda aktiivseteks kogukonnaliikmeteks. Projekti raames töötatakse välja naistele suunatud ettevõtlustööriistad, inkubatsiooniprogramm ja luuakse investorite võrgustik. Projekt viiakse ellu partneritega Lätist, Leedust, Poolast, Norrast, Taanist ja Rootsist. 

Projekti esmases faasis kaardistatakse naiste motivatsioon, võimalused ja kitsaskohad ettevõtlusega tegelemisel.  

Lisainfot projekti kohta leiad siit.

Projekti Facebooki leht: https://www.facebook.com/BSI4Women 

Huvi korra võta ühendust: Katrin Senkevitš (katrin.senkevits@tehnopol.ee)  

Bridging4growth 

Interregi toetusel aitab Tehnopol liikuda ettevõtetel uutele eksporditurgudele. Projekti raames toetatakse ekspordiga alustamist või eksporditegevuste laiendamist Usbekistani, Brasiilia, Ameerika ning Kanada turgudel (Ameerika ja Kanada puhul ühine piirkond Suur Järvistu). Projekti peamiseks tegevuseks on pakkuda kohapealsete eksporditurgude mentorlust. Mentorite peamiseks ülesandeks on valmistada ettevõtted ette turule sisenemiseks ning leida igale ettevõttele vähemalt kolm võimalikku müügikontakti.  

Projektis osalevad lisaks ka Läti, Soome ja Rootsi ettevõtted. Ette on nähtud ka mõned ühised ärivisiidid.

Lisainfot projekti kohta leiad siit.  

Huvi korral võta ühendust: Anu Puusaag (anu.puusaag@tehnopol.ee) 

INGO 

Tehnopol osaleb partnerina Interreg Central Baltic programmi projektis „Promoting exports to International NGOs“, eesmärgiga tõsta ettevõtete teadlikkust, kuidas rahvusvaheliste hangete protsessidesse tõhusalt siseneda ja nendest osa saada. Projekti raames korraldatakse teavitusüritusi, võimalus on kuulata kogemuslugusid, juhendatakse VKE-sid tegema edukaid pakkumisi. Lisaks on võimalik VKE-del osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide hankeid tutvustavatel üritustel ning saada tuge piiriüleste konsortsiumide moodustamisel, et sel moel pakkuda hangetel komplekssemaid lahendusi. Projekti viiakse ellu koostöös partneritega Soomest, Lätist, Rootsist. 

Projekti teavitusüritus on tulemas 03.10.2023 Tallinnas Tehnopolis, täpsem info lähiajal. 

Lisainfot projekti kohta leiad siit.

Huvi korra võta ühendust: Katrin Senkevitš (katrin.senkevits@tehnopol.ee) 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega