Uudised

28.01.2016

 Käivitub üle-eestiline õppurite äriideede arendust toetav eelinkubatsiooni mudel

Eelinkubatsiooni mudeli rakendamine on osa tegevusest „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemnearendamine kõigil haridustasemetel“ (EETA). EETA eesmärk on kujundada noortes ettevõtlikku hoiakutja arendada praktilist ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel, sh arendada valdkondade- jarahvusvahelisi ning rühmatöö õppevorme. Eelinkubatsiooni käigus arendavad noored oma idee ärimudeliks.Mudelit rakendatakse semestripõhiseltja see on avatud kõigile kõrg- ja kutsekoolide õppuritele. Alustatakse inspiratsiooniseminaridega uuteideede leidmiseks. Sellele järgneb idee ja meeskonna arengut toetav neljakuuline praktiline koolitus.Meeskonnad saavad tuge mentoritelt ja valdkonnapõhist nõustamist. Iga semestri lõpus toimuvalvõistlusel esitlevad meeskonnad oma ärimudelit. Õppuritele on kõigis tegevustes osalemine tasuta. Eelinkubatsiooni jätkutegevustes tehakse koostööd Eestis tegutsevate ettevõtlusinkubaatorite jakiirenditega, et pakkuda meeskondadele võimalust arendada oma ärimudelit edasi, kasutades vajadusekorral mentoreid ja tuge lisarahastuse leidmisel. Eelinkubatsiooni mudeli koostamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe jastartup – valdkonna arendustegevuste parimatest praktikatest. Eelinkubatsiooni juhtkeskused TartuÜlikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis keskenduvad loome- ja tehnoloogiaettevõtlusearendamisele. aastal on kavas toetada 81 meeskonda, kelle ideest on programmi lõpuks välja arendatudperspektiiviga ärimudel. Osalevad kõrgkoolid Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School,Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja EestiMaaülikool teevad tihedat koostööd kutse- ja rakenduskõrgkoolidega. Eelinkubatsiooni avaüritused toimuvad Tallinnas ja Tartus: 29.‒31. jaanuarini on Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis koostöös Digixigaarendusnädalavahetus ”„Loomehäkk; veebruarilon Athena Keskuses Tartu Ülikooli inspiratsioonipäev „Ideede Raju. 100 ideed, mismuudavad maailma”; veebruariltoimub Tallinna Tehnikaülikooli Mektory saalis inspiratsiooniöö „How to start up2016 –Ideede Öö“. Tegevust EETA kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Rohkem infot: piret.arusaar@ut.ee

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega