Tehtud Momentumid

Tehtud innovatsiooniprogrammid on aidanud Tallinna Sadamal luua innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Leidsime koos GlaxoSmithKline Eestiga uusi lahendusi tervishoius. Toetasime koos Tallinna Linnavalitsusega innovatsiooni hoolekandesüsteemis.

 

HIV Digital

 

Eesmärk: lahendada HIV-iga seotud väljakutseid

Momentum: 48h häkaton ja 10 kuud prototüüpide testimist

Tulemus: uued tooted ja teenused on turul

 

GlaxoSmithKline Eesti juhatuse liige Sirje Kõuts:

Meil oli soov panustada Eestis HIV olukorra parandamisse, aga teha seda uuenduslikul moel. Teaduspargi Tehnopol juhitud Connected Healthi klastriga koostööst sündis innovatsiooniprogramm HIVdigital, mille eesmärk oli algatada arutelu innovatsioonivõimalustest HIV valdkonnas, innustada uuenduslike lahendusideede genereerimist ning toetada neist parimate arendamist töötavateks ja kasulikeks rakendusteks. Programmi tulemusena tekkis kaks uut HIV valdkonna digilahendust ja neid arendavat start-up-ettevõtet. Diagnostic Matchi otsustustugi perearstidele aitab sekunditega üles leida HIV-testimist vajavad inimesed. Mobiilirakendus hINF muudab suhtluse HIV-positiivse patsiendi ja tema raviarsti vahel mugavamaks ning ajasäästlikumaks, asendades pea pooled visiidid digivisiitidega. Neil lahendustel on potentsiaali jõuda kasutusse nii Eestis kui ka mujal maailmas. Programmi suurimaks väärtuseks peame aga protsessi ennast, mis andis tõuke patsiendikesksete lahenduste väljatöötamiseks ja seda kõigi huvipoolte ühisel panustamisel.

Projekti kestvus: 11 kuud

Vaata lisaks  

Tallinna Sadam

 

Eesmärk: lahendada Tallinna Sadama kolme tegevusvaldkonna väljakutseid

Momentum: 1 innovatsioonipäev ja parimate lahenduste inkubatsioon

Tulemus: 3 lahendust on rakendamisel

 

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm:

Tehnopoli Startup Inkubaatori abiga korraldasime Tallinna Sadama töötajatele ja koostööpartneritele hackathon-stiilis innovatsioonipäeva, et uuendusmeelsust paremini meie töötajateni viia ning leida nutikaid lahendusi sadama ärivaldkondade arendamiseks. Kasutades startup-maailmas tuntud tehnikaid sündis kogenud mentorite juhendamisel seitse uudset ideed, millest kolm parimat kohe ka töösse rakendasime. Kogesime, et iduettevõtluses kasutatavaid parimaid praktikaid saab edukalt kasutada ka pika ajalooga, ent uuendusmeelses ettevõttes.

Projekti kestvus: Hackathon-stiilis ideepäev ja mentortugi väljatöötatud ideede edasiarendamisel

 

KOK Fookuses

 

Eesmärk: lahendada KOK-iga seotud väljakutseid

Momentum: 48h häkaton ja 6 kuud prototüüpide testimist

Tulemus: 3 uut toodet/teenust arendamisel

 

Connected Healt klastri innovatsioonivaldkonna juht Kitty Kubo:

KOK FOOKUSES programmiga otsiti uudseid lahendusi, kuidas KOKiga elavaid inimesi tõhusamalt üles leida ja nende ravi tulemuslikumalt korraldada.

KOK FOOKUSES programm aitas käivitada Eesti tervishoiu jaoks olulisi arendusi, millest on õppida ja kust on hea edasi liikuda.

Programmi innovatsioonifondist rahastati kolme lahendusidee prototüüpimist ja testimist. Arendusi viiakse ellu klinitsistide ja tehnoloogiaettevõtjate koostöös. Nendeks arendusteks on KOK nutika skriiningu ja SPG protsess esmatasandil (Järveotsa Perearstikeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Dermtest ja Diagnostic Match), raske KOK haige kodumonitooringu teenus (Tartu Ülikooli Kopsukliinik, Cognuse, Quretec) ja pulmonoloogilise taastusravi eneseabi rakendus KOKi patsiendile (Tartu Ülikooli Kopsukliinik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, MotionChart).

Innovatsioonile andsid hoogu GlaxoSmithKline, Novartis ja Boehringer Ingelheim.

Tallinna Sotsiaalamet

 

Eesmärk: lahendada sotsiaalhoolekandeteenusega seotud väljakutseid

Momentum: 1 innovatsiooniseminar

Tulemus: uued tooted ja teenused edasiarendamisel ESF konkursi ning linna hangete raames

 

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder:

„Sellised ideepäevad on väga olulised, kuna praktikuid ja ettevõtjaid ühiselt laua taha kutsudes saavad probleemid üksteisele selgemaks ja selle pinnalt on võimalik välja töötada vajalikke uusi lahendusi. Samuti on oluline, et sotsiaalteenuse juures ei unustataks kõige tähtsamat – inimest.“

Innovatsiooniga ei tegele mitte ainult startupid ja edukad suurettevõtted vaid üha rohkem mõtlevad ka erinevad avaliku sektori asutused, kuidas pakkuda inimestele paremaid teenuseid ning kuidas protsesse tõhusamaks ja mugavamaks muuta.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kutsel kohtusid Teaduspargi Tehnopol korraldatud ideepäeval sotsiaalhoolekande eksperdid ja tehnoloogiafirmad, et leida üheskoos uudseid lahedusi olulistele sotsiaalhoolekande igapäevatöös ettetulevatele probleemidele.

Ideede edasiarendamist jätkatakse peatselt avaneva ESF konkursi “Innovatiivsed lahendused sotsiaalhoolekande teenustes” ning linna arendusprojektide ja hangete raames.

 

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid